Registrace člena CZLUGu


Všeobecné informace | Přihláška řádného člena | Přihláška kolektivního člena | Přihláška spolupracujícího člena

Následující formuláře slouží k zaregistrování člena Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux (CZLUG). Podmínky členství v CZLUGu jsou uvedeny v jeho stanovách Následující formuláře slouží jako přihláška. Členství vzniká až zaplacením členských příspěvků na daný kalendářní rok. Údaje zadávejte prosím v s diakritikou v kódování ISO-8859-2 nebo v US-ASCII bez diakritiky.

Chcete-li se stát členem CZLUGu, vyplňte prosím následující formulář a zaplaťte členské příspěvky složenkou typu A nebo převodem na účet CZLUGu číslo 519375001/5500. Název účtu je "CZLUG". Důležité! Jako variabilní symbol uveďte prosím své rodné číslo (u kolektivních členů IČO), abychom mohli platbu identifikovat. Nevyplníte-li takto variabilní symbol, může se stát, že nebudeme schopni příchozí platbu přiřadit k vaší osobě/organizaci.

Platbu je možné provést i bankovním převodem. V tom případě je ale opravdu bezpodmínečně nutné, aby se variabilní symbol shodoval s rodným číslem nebo IČO, které jste uvedli při registraci.

Po obdržení platby (minimálně týden trvá cesta peněz k našemu účtu plus další nezbytný čas na administrativu) vás uvědomíme na vámi uvedenou e-mailovou adresu, že se stáváte členem CZLUGu.

Důležité! Členství platíte na ten kalendářní rok, ve kterém přijde platba na náš účet, tj. pokud zaplatíte členství v prosinci 2001, zaplatili jste členství na rok 2001.

Vaše osobní data považujeme za důvěrná, budou tedy uložena na (v rámci našich možností) zabezpečeném počítači a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 256/92 sb. o ochraně osobních dat v informačních systémech.


Přihláška řádného člena CZLUGu

Rodné číslo (povinné, bez lomítka):
Titul: Jméno (povinné): Prijmeni (povinne): Titul:
Adresa (povinné):


PSČ Město:
Země:
E-mail pro komunikaci:
Zvolte si heslo pro vstup do databáze členů:
A jeste jednou pro kontrolu:
Pokud jste vyplnil[a] formulář a chcete se stát řádným členem CZLUGu, stiskněte tlačítko:

Přihláška kolektivního člena CZLUGu

IČO (povinné):
Název (povinné):
Kontaktni osoba na kterou bude smerovana korespondence:
Titul: Jméno (povinné): Prijmeni (povinne): Titul:
Adresa (povinné):


PSČ Město:
Země:
E-mail pro komunikaci:
Zvolte si heslo pro vstup do databáze členů:
A jeste jednou pro kontrolu:
Pokud jste vyplnil[a] formulář a chcete se stát kolektivním členem CZLUGu, stiskněte tlačítko:

Přihláška spolupracujícího člena CZLUGu

Rodné číslo (povinné, bez lomítka):
Titul: Jméno (povinné): Prijmeni (povinne): Titul:
Adresa (povinné):


PSČ Město:
Země:
E-mail pro komunikaci:
Zvolte si heslo pro vstup do databáze členů:
A jeste jednou pro kontrolu:
Pokud jste vyplnil[a] formulář a chcete se stát spolupracujícím členem CZLUGu, stiskněte tlačítko:

Zpět na stránku
CZLUGu nebo na www.linux.cz.
Jan "Yenya" Kasprzak