- předchozí článek - následující článek - obsah -

Linuxové noviny Prosinec 1997

Adabas D pro Linux

Miroslav Šonka, 19. listopadu 1997

[ logo Adabas D ]  
Adabas D je relační databázový systém, který se vyznačuje vysokým výkonem, snadnou administrací a úsporným využitím systémových prostředků. Spadá do kategorie výkonných databázových systémů jako např. Informix, Oracle, Sybase aj. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi "mladý" produkt (první provozní verze byla uvolněna v roce 1984), má některé podstatné výhody (např. nepracuje s tzv. tablespaces, dovoluje opět použít uvolněný prostor databáze atd.), které umožňují při zachování výkonu výrazně snížit tzv. "Cost of Ownership". Pro operační systém Linux je třeba poznamenat, že nepracuje v prostředí emulace SCO (iBCS).

Systém zahrnuje všechny komponenty pro provoz v prostředí klient/server a pro přístup z Internetu (nástroje pro administraci a dotazování, integraci s MS Office, komunikace v síti, distribuce dat, replikace dat, trigery, uložené procedury, předkompilátory C, C++ a Cobol, rozhraní ODBC, WebDB, přizpůsobení SQL režimu Oracle, DB2 a ANSI). Pro provoz v sítích není třeba pořizovat dodatečné komponenty. Samozřejmostí je možnost využití třídění dle národních konvencí.

Systém ADABAS D je schopen obecně pracovat s různým vývojovým prostředím, kromě prostředí Natural společnosti Software AG je možno použít Uniface, Power Builder, Visual Basic, MS-Access, FoxPro, a další. Existují brány do databázových systémů ADABAS C a DB2.

ADABAS D je moderní databázový systém, ve kterém je v plném rozsahu implementován relační model včetně podpory domén, primárních klíčů, Outer Joins, modifikovatelných JOIN - VIEWS, relační integrity, triggerů a uložených procedur. Podporuje použití velkých neformátovaných dat (BLOB) pomocí databázového typu LONG. Jednoduchá administrace a vysoká výkonnost vytváří z Adabasu D ideální databázový systém v oblasti klient/server.

Adabas D se vyznačuje:

 1. vysokou výkonností a spolehlivostí
 2. velmi jednoduchou administrací
 3. prováděním administračních funkcí za provozu
 4. dynamickou optimalizací využití prostoru databáze
 5. podporou multitaskingu a multithreadingu
 6. minimalizaci I/O operací prováděním asynchronních operací Logging a Group Commits
 7. zamykáním dat na úrovni vět
 8. optimalizací dotazů
 9. podporou distribuce databáze
 10. značnou odolností proti chybám hardware i v rámci distribuované databáze
 11. robustností vzhledem k udržení konzistence dat

Komprimace dat a efektivní správa volné paměti zajišťují úsporné využití diskové kapacity. Sofistikované algoritmy zajišťují rovnoměrné vytížení všech disků. Tabulky a indexy se bez nutnosti administrativních zásahů dynamicky přizpůsobují provozním potřebám. Díky dynamické správě paměti je zajištěna rovnoměrná rychlost zpracování během celého života databáze.

Automatická reorganizace a zálohování dat umožňují nepřetržitý provoz 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Adabas D je odolný proti chybám hardware a poskytuje systém zálohování on-line. V konfiguraci klient/server je možné Adabas D nasadit jako centrální databázi, nebo vytvořit databázi distribuovanou s rozdělením dat na více síťových uzlů, čímž vznikne výkonný virtuální server. Distribuovaná databáze se vůči uživatelům chová jako centrální. Je toho dosaženo použitím dvoufázového potvrzení (Two Phase Commit), jenž realizuje distribuované transakce, globální optimalizací a také nezávislostí na technických i programových prostředcích.

Adabas D umožňuje udržování kopií tabulek ve všech uzlech distribuované databáze. Zvyšuje se tak rychlost přístupu k datům a snižuje zátěž sítě. Replikovaná data jsou automaticky aktualizována podle hodnot v mateřských tabulkách. Konzistence dat a rozpracovaných transakcí je v distribuované databázi udržena i v případě dočasných poruch sítě.

Adabas D podporuje četné dialekty SQL, například ANSI, Oracle a DB2. Tím je zajištěna přenositelnost mnoha aplikací z jiných prostředí.

Adabas D disponuje souhrnným konceptem autorizace, jenž podporuje čtyři uživatelské třídy a sloupcově orientovaná přístupová práva. Pro každého uživatele tak lze vymezit množinu přístupných dat a znemožnit neautorizovaný přístup k datům.

Pokud aplikace resp. vývojové prostředí nekomunikuje se serverem ADABASu D přímo (což ulehčuje možnost použití dialektů ORACLE, DB2 a ANSI) je možno použít rozhraní ODBC. Driver ODBC vyhovuje specifikaci Level 2 a byl vyvinut přímo společností Software AG tak, aby byl maximálně využit výkon serveru Adabas D. Mimoto systém obsahuje modul pro zpřístupnění dat z Adabasu D do produktů společnosti Microsoft (Excel, Word, atd.)

[ administrace Adabas D ]

Komponenta Adabas WebDB zprostředkuje přístup Web Serveru na databázový systém Adabas D z některého z protokolů CGI, NSAPI nebo ISAPI.

[ aplikace Adabas D ]

Jako názorný příklad vlastností a funkcionality Adabasu D může sloužit jednoduchá aplikace NORTHWIND (viz obrázek), vyvinutá v prostředí Visual Basicu, se kterou se zájemci mohou blíže seznámit na CD Adabas D Personal Edition. Toto CD je šířeno bezplatně na požádání a obsahuje funkčně omezenou verzi tohoto databázového systému. Struktura databáze byla vytvořena za pomocí administračního programu DOMAIN a propojení vývojového prostředí s databází zajišťuje ODBC.

Autor je zaměstnancem společnosti Software AG http://www.sag.cz. *


- předchozí článek - následující článek - obsah -