- předchozí článek - následující článek - obsah -

Linuxové noviny Únor 1998

Zasmáli jsme se!

Pavel Janík ml., 8. února 1998

Nová rubrika s názvem Zasmáli jsme se! bude obsahovat vtipné útržky z emailové korespondence v různých konferencích zaměřených na Linux. Zajímavé příspěvky posílejte na adresu autora.

V konferenci linux-kernel@vger.rutgers.edu se živě diskutovalo na téma Titanic a také o tom, kolik vlastně ze 160 počítačů Alpha, na kterých se film vytvářel, běželo pod Linuxem a kolik pod Microsoft Windows NT. Názory se různili. Ale korunu tomu nasadila společnost Digital, která na své stránce http://www.altavista.digital.com tvrdila, že všechny běžely pod Windows NT. Názor Alana Coxe na tuto problematiku je uveden níže. Že by snad společnost Microsoft měla prsty i v Digital Equipment Corporation?

Welcome to the world of lies, half truths and microsoft.

Vítejte ve světě lží, polopravd a microsoftu.
Alan Cox v konferenci linux-kernel@vger.rutgers.edu

30. ledna o půlnoci Linus Torvalds zveřejnil novou verzi jádra Linuxu - 2.1.83. Patch byl příliš krátký a proto jej Linus zveřejnil také přímo v konferenci linux-kernel@vger.rutgers.edu. To ovšem neměl dělat, protože tím pravděpodobně porušil svůj zažitý postup při uvolňování nové verze a zapomněl zvýšit číslo verze v souboru Makefile. Jeho vlastní reakci na announci si můžete přečíst níže.

Shoot me in the head.

Střelte mně do hlavy.
Linux Torvalds při announci verze 2.1.83

Dnes večer za mnou přišel pan Petr K. Ulrich, výkonný ředitel INET, a.s. a sdělil mi, že ze své cesty do Prahy mi přivezl dárek. Byl to takový malý papírek (6x8 cm), jehož přední i zadní stranu můžete vidět na následujících obrázcích. Jistě tušíte, jakou mi udělal radost...

[ zepředu ] [ zezadu ]

Abych vše uvedl na pravou míru - mé počítače opravdu NEBĚŽÍ na Microsoft Windows NT Workstation. Všechny počítače, které mám doma běží pod Linuxem (notebook 2.0.33, desktop 2.1.87, SPARCStation 2.0.32).

A nakonec ještě jedna zajímavá a poučná signatura.

``Nobody will ever need more than 640k RAM!''
Bill Gates, 1981
``Windows 95 needs at least 8 MB RAM.''
Bill Gates, 1996
``Nobody will ever need Windows 95.''
logical conclusion

"Nikdo nebude nikdy potřebovat více než 640k RAM!"
Bill Gates, 1981
"Windows 95 potřebují nejméně 8MB RAM."
Bill Gates, 1996
"Nikdo nebude nikdy potřebovat Windows 95."
logický závěr
neznámý autor v linux-kernel@vger.rutgers.edu

*


- předchozí článek - následující článek - obsah -