- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 06/98

Programovací jazyky? GNU!

Jan Kasprzak, 11. června 1998

[ GNU ]  
Miroslav Dressler: Programovací jazyky GNU
Podtitul: Volně šiřitelná programátorská prostředí
Computer Press, 1998
ISBN 80-7226-070-7
Cena 275 Kč/303 Sk

Dostal jsem k recenzi zajímavou knihu. Titul tohoto článku je parafrází na její název - "Programovací jazyky GNU". Autorem je Miroslav Dressler a vydalo ji nakladatelství Computer Press http://www.cpress.cz. Kniha popisuje práci s volně dostupnými vývojovými prostředky z projektu GNU - kompilátory gcc (překladač jazyka C/C++/Objective C), gpc (překladač Pascalu), g77 (překladač Fortranu 77), program gmake (zajišťuje kompilaci a sestavování rozsáhlejších programů) a ladění programů debuggerem gdb.

Největším překvapením, které mi tato kniha způsobila, byl fakt, že kniha není zaměřena na výše zmíněné softwarové produkty obecně, ale na jejich verzi pro konkrétní prostředí - OS/2 a DOS extender EMX. V knize je zmíněna existence gcc a dalších produktů pod UN*Xem, existence prostředí DJGPP pod DOSem, ale hlavní zaměření knihy je prostředí EMX. Tento fakt mě celkem překvapil - proč vydávat manuál k portabilnímu programu pouze pro jedno prostředí. Vždyť obecný manuál ke GNU C a dalším programům by se podle mého názoru měl prodávat lépe.

Na druhé straně je docela možné, že u Computer Pressu přesně vědí, co dělají. Tuto knihu si zcela jistě mohou koupit uživatelé DOSu, OS/2 nebo Windows, a naleznou tam pro svůj systém detailní instrukce. A uživatel UN*Xu prostě přeskočí první kapitolu o EMX a dvě poslední kapitoly, zaměřené na integrovaná vývojová prostředí a grafickou knihovnu VESA. Uživatel UN*Xu bude také pravděpodobně natolik inteligentní, že si GCC, resp. GCC.EXE přeloží jako gcc.

Můj názor na knihu je v podstatě kladný a myslím si, že je dobrá jak pro uživatele UN*Xu, tak pro uživatele zmiňovaných proprietárních systémů. Já osobně jsem si velmi rád přečetl kapitolu o gdb (tedy pardon, o GDB :-) a našel jsem tam několik vlastností, které jsem ještě neznal. Je také dobré, že se touto knihou dostává informace o dalších volně šiřitelných programech do povědomí uživatelů proprietárních systémů.

K některým rysům knihy mám také své výhrady:

  • autor má zřejmě jen velmi mlhavou představu o tom, co je GNU, co je Linux a jak tyto pojmy spolu souvisí. Cituji z úvodu knihy:

    Základní myšlenkou projektu GNU (GNU's not UNIX) je bezplatně zpřístupnit programové vybavení původně určené pro operační systém UNIX uživatelům ostatních operačních systémů. Tato myšlenka byla nejsilněji akcentována v době vytváření operačního systému Linux, se kterým se současně vyvíjel překladač programovacího jazyka C.

    O tom co je hlavní myšlenkou projektu GNU lze samozřejmě diskutovat, ale podle mého názoru je to spíše vývoj programového vybavení pro UN*X, nikoli (jen) jeho zpřístupnění uživatelům jiných systémů. A fakt, že překladač gcc je o nějakých pět šest let starší než Linux, je také obecně známý.

  • písmo Garamond považuji za dost okoukané, ale na druhou stranu je celkem hezké. Ovšem tímto písmem by měla být sázena celá kniha (vzorec na straně 93 je zřejmě v něčem jako Times - Quark nejspíš neumí matematiku v jiném fontu). Navíc kombinace poměrně výrazného Garamondu s lehkým Courierem je podle mého názoru do očí bijící. Ostatně, už když si v Courieru napíšete něco jako -fomit-frame-pointer, vypadá to dost divně.

  • v některých místech chyby (sazeče?) zapříčiňují i mylnou interpretaci textu (např. strana 78, třetí řádek shora má být odsazen - levostranné mezery v Makefile nejsou nevýznamné).

  • kniha má na obalu obrázek kompaktního disku; myslím, že by daleko prospěšnější bylo, kdyby kniha obsahovala skutečné CD s instalací GNU vývojového prostředí třeba pod EMX (i když si myslím, že na CD by se navíc mohlo vejít i DJGPP a zdrojové texty GNU programů pro UN*X, a možná i dokumentace, převedená z info do HTML.

Výše uvedené výhrady považuji za málo významné a knihu doporučuji ke koupi každému, kdo zmíněné vývojové prostředky používá nejen pod DOSem (OS/2, Windows, ...), ale i v nativním UN*Xovém prostředí. Existence této knihy je pro mě důkazem, že Open Source software se i u nás dostává do popředí zájmu uživatelů natolik, že se nakladatelům vyplatí vydávat k tomuto softwaru českou dokumentaci. *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -