- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 08-09/98

Zasmáli jsme se!

Pavel Janík ml., 31. srpna 1998

Samozřejmě i o prázdninách je lidský humor (u nás se tomu říká sranda) součástí každodenní přítomnosti na Síti a proto bych se s vámi - čtenáři Linuxových novin - rád podělil o úsměvné okamžiky strávené nad mojí poštovní přihrádkou.

Začněme v domácích luzích a hájích ... Asi nejzajímavější signaturou v konferenci linux@muni.cz je:

Je libo Win98? - Ne, díky, počkám si na Win00.

signatura Ivo Žáčka

Ale samozřejmě i v zahraničí používají signatury:

LinuxScan report : Win95 virus found on boot sector of primary partititon.
Severity : medium, it could halt your computer at random time, corrupt your datas and hard disk or try to be reinstalled every two days. Disinfectant exists, apply (Yes/Yes/Yes) ?

Pascal A. Dupuis v linux-kernel@vger.rutgers.edu

Pokračujme pouze takovou malou zajímavostí, kterou můžete také potkat. Richard B. Johnson, aktivní to čtenář listu linux-kernel@vger.rutgers.edu, si povšiml, že se mu poněkud záhadně zmenšuje dostupný diskový prostor na jeho pracovní stanici. Po dlouhém pátrání zjistil následující věc:

# ls -la /var/spool/mail
total 71010
drwxrwxrwx 2 ...    1024 Aug 5 09:22 .
drwxr-xr-x 19 ...    1024 Jul 22 13:29 ..
-rw------- 1 ... 1972425472 Aug 5 09:23 ftp
-rw------- 1 ...     0 Jul 13 12:51 johnson
-rw------- 1 ...     0 Aug 5 09:20 root

Inu spammeři jsou nevypočitatelní... Já jsem měl v poslední době také podobnou příhodu - Dušan Dobeš (autor šachového programu phalanx) si mi stěžoval, že na našem školním serveru již nejdou spustit žádné další aplikace (Unable to load interpreter jste již jistě také někdy viděli). Po drobném zkoumání jsem zjistil, že program Netscape Communicator se ne dostatečně dobře vyrovnal s mým požadavkem na stažení oficiálního image Debianu 2.0 (binary-i386.raw) o velikosti něco kolem 600 MB a těsně před tím, než byl korektně ukončen, spotřebovával 87% procesorového času a 613 MB paměti.

Na adresu konference lesstif@hungry.com věnovanou Lesstifu (Pro nezasvěcené: jedná se o free knihovnu přípravků, která si klade za cíl být kompatibilní s komerční knihovnou Motif jak na úrovni zdrojových textů, tak na úrovni vzhledu výsledných aplikací.) poslal nějaký téměř šílený Američan vystupující pod pseudonymem Indl následující příspěvek.

why another similar widget set? why not something new, something you have not copied from an american? you have a pompus attitude towards americans, why copy them? why? why? why? I am an american, (your web site states you are some sort of hungarian effort,) I am tired of seeing the same widgets day in and day out, programming with the same ***** widget sets, etc... What is the point?

You are quite strange to be only copying some one else's work, ya know.


Proč další takový soubor přípravků? Proč něco dalšího, co jste okopírovali od Američana? Když zaujímáte k Američanům takový postoj, proč je kopírujete? Proč? Proč? Proč? Jsem Američan (váš webový server na vás prozrazuje, že vaše snahy mají kořeny v Maďarsku) a jsem unaven z toho, že den co den vidím ty samé přípravky, používám ty samé ***** přípravky, atd. Co to je za nápad?

Stačíte jen na to, abyste kopírovali něčí dílo, co.

Blahoslaveni chudí duchem. Jeden z nejaktivnějších přispěvatelů Jon Christopher však odpověděl naprosto famózně. Jen mě přitom napadlo, jaké konce by vzal podobný útok vedený proti Linuxu na linux@muni.cz.

You're absolutely right. We don't want to be doing this, but we're being held prisoner by the Hungarian mafia, and forced to write widget sets. Please help us regain our freedom by contributing code to our effort. And we don't *want* to be pompus to Americans, but the Mafia doesn't like Americans and forces us to say those awful things.
Máte naprosto pravdu. My to dělat nechceme, ale jsme v zajetí maďarské mafie, která nás nutí psát knihovny přípravků. Prosíme, pomozte nám získat svobodu tím, že podpoříte naše dílo nějakým kódem. *Nechceme* být proti Američanům, ale mafie je nesnáší a nutí nás říkat takové ošklivé řeči.

Když jsem četl jakousi konferenci, do které přišel dopis se subjectem "Windows 98 Source code released", nevěřil jsem (Windows 98 Source Code). Když jsem si ale porovnával zdrojový text s výsledkem, uvěřil jsem...


/* The Win98 source code has been released recently; Per MicroSoft
  CopyRights, you can only view the code, but should not change it! */
     /*  TOP SECRET Microsoft(c) Code
       Project: Chicago(tm)
       Projected release-date: Summer 1994  */
     #include "win31.h"
     #include "win95.h"
     #include "evenmore.h"
     #include "oldstuff.h"
     #include "billrulz.h"
     #define INSTALL = HARD
	 char make_prog_look_big[1600000];
     void main()
     {
       while(!CRASHED)
       {
         display_copyright_message();
         display_bill_rules_message();
         do_nothing_loop();
         if (first_time_installation)
         {
           make_50_megabyte_swapfile();
           do_nothing_loop();
           totally_screw_up_HPFS_file_system();
           search_and_destroy_the_rest_of_OS/2();
           hang_system();
         }
         write_something(anything);
         display_copyright_message();
         do_nothing_loop();
         do_some_stuff();
         if (still_not_crashed)
         {
           display_copyright_message();  do_nothing_loop();
           basically_run_windows_3.1();  do_nothing_loop();
           do_nothing_loop();
         }
       }
	   if (detect_cache())
         disable_cache();
	   if (fast_cpu())
       {
         set_wait_states(lots);    set_mouse(speed, very_slow);
         set_mouse(action, jumpy);  set_mouse(reaction, sometimes);
       }
       /* printf("Welcome to Windows 3.11"); */
       /* printf("Welcome to Windows 95"); */
	   printf("Welcome to Windows 98");
	   if (system_ok())
          crash(to_dos_prompt);
       else
         system_memory = open("a:\swp0001.swp", O_CREATE);

       while(something)
       {
         sleep(5); get_user_input();
         sleep(5); act_on_user_input();
         sleep(5);
       }
       create_general_protection_fault();
     }

Výpis č. 8: Windows 98 Source Code

Pokud sledujete vývoj linuxového jádra a průběžně si kompilujete nové kernely pro své dvou či víceprocesorové stroje (pokud tento text někdo takový čte, rád bych jej požádal o zaměstnání :-)) jistě jste si povšimli, že vám jádro 2.1.112 nechodilo zrovna tak, jak byste si představovali. Inu, co vše se muže stát, když používáte metodu cut-and-paste pro patchování kernelu vysvětlil Linus Torvalds takto:

That should get 2.1.112 working again (and should teach me not to do final touch-ups on code after I've tested it but before I release it even if those touch-ups look obvious, but it's hard to teach an old dog new tricks...)
To by mělo verzi 2.1.112 opět zprovoznit (a mělo by mne to poučit, že se už nemám dotýkat kódu, který jsem už otestoval, ale ještě nezveřejnil, i přesto, že tyto "doteky" mohou být zřejmé, ale učit starého psa novým kouskům je obtížné...)

Linus Torvalds ve vysvětlení chybičky v 2.1.112

A když už jsme u Linuse, tak vám doporučím přečíst si jeden článek http://www.computerworld.com/home/features.nsf/all/980817linus, kde je Linus citován:

I knew I was the best programmer in the world.
Every 21-year-old programmer knows that.
"How hard can it be, it's just an operating system?"

Věděl jsem, že jsem nejlepším programátorem na světě.
Každý programátor ve věku 21 let to ví.
"Jak to může být těžké, když je to jen operační systém?"

Linus Torvalds

Ale to byla pouze taková malá odbočka co se může a nemůže stát. Příště již snad budete také na Síti a přispějete svými dopisy i do této rubriky Linuxových novin. *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -