- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 11-12/98

Seminář SLT'98 a Lví podíl

Petr Sojka, 17. prosince 1998

Lev

Po linuxovém semináři na Cikháji a Installfestu v Brně byl 2. října letošního roku linuxovým nadšencům nabídnut SLT, avizovaný jako společný seminář věnovaný operačnímu systému Linux, typografickému systému TeX a mnoha dalším otázkám.

[ STL logo ]

Kdože se to na webové stránce semináře http://www.linux.cz/slt98/ a na po Invexu šířeném letáku tyčí kromě klasického tučňáka? Koho se to tučňák přátelsky přidržuje na logu SLT k semináři speciálně navrženém?

Co mají sdružení CsTUG http://www.cstug.cz a CZLUG společného kromě většiny písmen ve svých zkratkách, podobnosti stanov, sídla, některých členů výboru? Na tyto otázky již patrně našlo více než 120 účastníků SLT odpověď. Těm, kteří zaváhali, a například z časových či kapacitních důvodů se semináře nemohli zúčastnit, se pokusím tlumočit pár informací souvisejících s činnostmi na SLT probíhajícími ve znamení lva, maskota TeXu.

Příprava

Od prvotní ideje Pavla Janíka na jaře t.r. přes schůzi výboru CsTUG, na níž se účastnil jako host a kde začala nabývat představa akce jasnějších obrysů, vedla k realizaci poměrně velké akce poměrně malým týmem ještě dlouhá cesta. Bylo rozhodnuto využít tip bývalého předsedy CsTUG Karla Horáka a uspořádat akci v Jevíčku, jež je blízko těžiště členské základny obou sdružení. Pro hovořila i určitá odlehlost místa konání a špatné pokrytí místa signálem jedné ze sítí mobilních telefonů (což podpoří koncentraci na vzájemné poznávání, účast na přednáškách, a nerozptylování se jinými pracovními povinnostmi).

Reklamní kampaň SLT na Internetu a Invexu vedla k identifikaci akce jako seriózní, a k tomu, že například autor článku http://zive.cpress.cz/r-art.asp?f=ttnrar&id=3258 již přestává mít pocit, že jde o akci nějakého "alternativního hnutí". Podařilo se získat i několik (sice spíše symbolicky, ale přece) sponzorujících organizací. Neméně důležitým faktem byly nabídky několika desítek přednášek, což vedlo k možnosti široké paralelizace přednášek na SLT.

Aby SLT byl do jisté míry selfreferenční, (ale možná také proto, že organizátoři neumějí nic jiného,) byly tištěné dokumenty připravovány v TeXu. Od plakátu, přes adresní štítky na rozesílané plakáty po programovou brožuru se specifickým designem; vše tištěné bylo produkováno TeXem a TeXovými gurujkami a guruy. Snahou bylo ukázat i jiná uplatnění a možnosti TeXu, než notoricky známý fakt sazby tisknutelné verze Linuxových novin.

Den prvý

Na počátku byla prezence. Jak lze nahlédnout na přiložené fotodokumentaci,

[ foto 1 ]

je zde možno identifikovat mnohé z hlavních protagonistů SLT, řešících operativně vyskytnuvší se problémy. Spánkový dluh se daří docela dobře maskovat.

První přednášející TeXové sekce Miroslava Misáková (FI MU Brno) měla v paralelní linuxové sekci rivala v osobě Yenyi - charismatického vůdce CZLUG; její referát o děravé sazbě a o tom, co s ní, přes barnumskou reklamu na úvodním zahájení vyslechli a vychutnali vesměs odborníci. Laskavý čtenář Linuxových novin si tak tyto postupy může přečíst a otázku odpovědět vyhledáním členského periodika CsTUG - Zpravodaje CsTUG 2/98. (Cestou k němu je například rozšíření řad sdružení CsTUG :-) Svůj příspěvek slečna Misáková zakončila zvoláním: Stihne se (typografická) osvěta?

[ foto 2 ]

Jana Chlebíková (MFF UK Bratislava) v příspěvku "Jeden odborný dokument pre TeX a Web?" ukázala důležitost oddělení struktury a formy pro strukturované editování, zvláště matematických dokumentů. Vysvětlila motivace značkovacího jazyka MATHML a jeho případné provázání a konverze z/do TeXu.

Po přestávce Roman Plch (PřF MU Brno) poreferoval o svých dlouholetých zkušenostech ze spojení Maple a TeXu v příspěvku "Export Mapleovských zápisníků do TeXu" a Petr Sojka (FI MU Brno) shrnul své výsledky v oblasti dělení slov v referátu "Jak se dělí slova".

Po večeři se zúčastnění dozvěděli z úst Petra Olšáka (ČVUT Praha) "Základy Postscriptu a Type1 fontů". Následně proběhnuvší společná sekce krátkých sdělení byla uvedena delším sdělením o připravované knížce Jiřího Rybičky LaTeX pro začátečníky, která by se měla v seznamu knih nabízených CsTUG objevit ještě letos. O tento titul, rozšířený a přepracovaný pro verzi LaTeX2e bude jistě zájem mezi těmi, kteří s TeXem začínají. V krátkých sděleních zaznělo například volání po dobrovolnících pro využití TeXu pro sazbu Bible a informace o dokončovaném českém překladu ``The not so short introduction to LaTeX'' (Michal Kočer).

Den druhý

Pořad sobotních přednášek začínal společnou sekcí, kde odezněly dva příspěvky. Jan Pazdziora (FI MU Brno) ukázal, jak Administrativní server FI MU běžící na linuxovém serveru dovede generovat dynamicky elektronické dokumenty; v případě, že je třeba tištěná podoba dokumentů, tuto zajistí TeX. V dalším výstupu se Tomáš Hála a Petr Sojka snažili publikum přesvědčit o vhodnosti TeXu pro databázové publikování, ať se pod tím míní různé přístupy od řešení celých databázových agend pouze v TeXu až po použití TeXu pro formátování vhodně značkovaných výstupů opravdových databázových systémů. Byly předvedeny ukázky realizovaných triviálních projektů (Bibliografie NK, slovníkové projekty, projekt encyklopedie Diderot, digitalizace Ottova slovníku naučného apod.).

[ foto 3 ]

V navazující paralelní sekci bylo možno vyslechnout příspěvky dvou vycházejících hvězd TeXového nebe - Hàn Thê Thànha (FI MU Brno) "pdfTeX pro každodenní použití" a Jaroslava Šnajdra (ZČU Plzeň): "CsTeX a babel". S produkty obou z nich jste se patrně již setkali v TeXové instalaci na Vašem pevném disku.

Odpoledne bylo možno shlédnout na výstavce aranžovanou literaturu o TeXu a případně si hned zakoupit například ještě nerozebraná starší čísla Zpravodaje a na dračku jdoucí trička SLT. Vycházka po krásách Jevíčka pomohla dále stmelit obě přítomné komunity, které se před večeří sešly shlédnout instalační show Petra Olšáka s názvem "Principy TeXové a CsTeXové instalace na UNIXu". Od téhož gurua se dala po večeři vyslechnout přednáška o historii knihtisku a poučení pro dnešní dobu.

Soutěž o největšího všestranného obojetníka obou komunit byla obtížná, jak hloubkou otázek, tak požadavky na flexibilitu soutěžících. Následně zasedli guruové obou sdružení k panelové diskusi moderované slečnou Misákovou, která se protáhla dlouho do noci a kde se na většinu otázek dostalo odpovědí.

Den třetí

Na závěrečné dopoledne zůstaly k prezentování tyto referáty:

  • Karel Skoupý (NTS Team): NTS - nový sázecí systém. Byla přednesena koncepce reimplementace TeXu v Javě a byla diskutována provedená rozhodnutí.

  • Arnošt Štědrý (ÚIVT AV ČR Praha): Sazba not v TeXu. Autor prezentoval možnosti systémů pro sazby not se zaměřením na řešení postavená na TeXu.

  • Jaromír Kuben (VA Brno): Zkušenosti z přípravy CD-ROM EQUADIFF 9 Jedna z prvních vlaštovek elektronického publikování sborníku na CD-ROM.

  • Karel Horák (MÚ AV Praha): Sazba českých matematických časopisů. Specifika sazby matematiky v češtině; přednáška založená na dlouholetých zkušenostech se sazbou matematických časopisů.

  • Petr Macháček (FI MU Brno): Počeštěte si postscriptový font. Nejen vhodně zvolený název přednášky přilákal do sálu větší část linuxové komunity, aby se naučila proč a jak připravit počeštěný postscriptový font. Snad nejvíce navštívená přednáška v paralelní sekci.

  • Karel Horák (MÚ AV Praha): METAPOST - triky a zkušenosti s používáním TeXovou část uzavíraly ukázky předního experta v ČR na METAFONT a METAPOST.

Závěrem

Do jaké hloubky se podařilo dále propojit a provázat řady zájemců o Linux a TeX navzájem zbývá na posouzení historikům. Každopádně bylo SLT impulsem, jehož následky trvají, ať již v rozšířených znalostech přímých účastníků, navázaných kontaktech nebo v tiskovinách obou sdružení (většinu TeXovských příspěvků ze SLT lze nalézt ve Zpravodaji CsTUG). Byl impuls tak silný a životný že dá vzniknout tradici společných seminářů? *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -