- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 11/99

SQL aneb jak se domluvit s databází

Jirka Kosek

[ obálka knihy ]  
Dotazovací jazyk SQL je dnes standardem pro komunikaci s většinou databází. Jeho znalost je proto nezbytná pro všechny programátory, kteří vyvíjejí nějaké databázové aplikace. Vhod přijde i pokročilejším uživatelům, kteří používají nestandardní dotazy, na jejichž vytvoření nestačí vizuální dotazovací nástroje. Nakladatelství Grada zaplnilo citelnou mezeru na českém trhu, když ve své řadě Kompletní kapesní průvodce vydalo příručku o SQL.

Již z prvních kapitol je vidět, že autor Milan Šimůnek má s databázemi bohaté zkušenosti. Stručně a srozumitelně zde vysvětluje všechny databázové pojmy, které jsou používány v dalším výkladu. V druhé kapitole se po krátkém historickém ohlédnutí seznámíme s možnostmi jazyka SQL.

Mně osobně se velice líbila třetí kapitola, která se věnuje návrhu datové základny. Pokud sami vytváříme nějakou databázovou aplikaci, je správně navržená struktura tabulek jednou z nejdůležitějších věcí. A po pravdě řečeno, i mnoho zkušenějších uživatelů dělá v této oblasti chyby. Přečtení této kapitoly prospěje každému, kdo někdy vytvářel vlastní databázi.

V následující kapitole jsou probírány pokročilejší vlastnosti jazyka SQL, které už nevyužije zdaleka každý. Dozvíme se, jak vytvářet transakce a jak omezovat přístup uživatelů k databázi. Tím zvládneme dvě techniky, které je vhodné používat pro zajištění bezpečnosti a konzistence dat. Dále je v kapitole stručně zmíněna možnost vytváření procedur a triggerů. Závěr kapitoly využijí zejména ti, kdo pracují s rozsáhlými objemy dat. Dozvíme se zde, jak optimalizovat datovou základnu z hlediska její velikosti a rychlosti přístupu. Jsou rozebrány i možnosti zrychlení provádění dotazů.

Zejména pro začínající uživatele je vhodná pátá kapitola, kde je na množství konkrétních příkladů ilustrováno použití jazyka SQL. Touto kapitolou také končí výkladová část knihy a začíná podrobná referenční příručka.

O referenční části knihy se nebudu nijak dlouze rozepisovat. Do několika kapitol je rozdělen vyčerpávající popis všech příkazů jazyka SQL. Samostatná kapitola je věnována příkazu SELECT, který je nejpoužívanější a jenž má mnoho volitelných částí. Kromě příkazů nalezneme v referenční části i popis funkcí, konstant, datových typů a operátorů.

Mezi nejrozšířenější databázové systémy v Čechách patří MS Access a Oracle. Access je používán zejména pro menší aplikace, oproti tomu Oracle splní i ty nejnáročnější požadavky. Uvítal jsem proto, že v referenční části jsou popsány i odlišnosti těchto dvou produktů od standardu SQL.

Závěrem mi nezbývá nic jiného, než knihu doporučit všem, kteří potřebují pracovat s jazykem SQL. V knížce naleznete vše velmi rychle a její formát vás přímo vybízí k tomu, abyste ji nosili stále s sebou. Tomu je přizpůsobena i vazba knihy, která je šitá, a nestane se vám tedy, že po pár týdnech práce s knihou se rozlepí hřbet a začnou z něj vypadávat jednotlivé listy.

Milan Šimůnek: SQL - kompletní kapesní průvodce. Grada 1999, 248 stran, ISBN 80-7169-629-7.

Recenze původně vyšla v týdeníku Computerworld 18/99. Speciálně pro čtenáře Linuxových novin ji ještě trošku doplním.

Kniha se zaměřuje na standard jazyka SQL a na odlišnosti Accessu a Oracle od standardu. Mezi uživateli Linuxu jsou velice oblíbené databázové servery MySQL a PostgreSQL. Určitě vás tedy napadne otázka, zda má kniha nějakou hodnotu pro uživatele jiných databází než Access a Oracle. Podle mého názoru má. Standardní příkazy jazyka SQL podporované všemi servery jsou v knize popsány dobře. Nadstandardní rozšíření, které přináší například MySQL a PostgreSQL, v knize nenalezneme. Podle mne je však lepší používat je jen v nezbytně nutných případech. Získáme tím kód, který bude snáze přenositelný mezi různými SQL servery. *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -