- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 05-06/2001

PStill - snadný převod z PostScriptu do PDF

David Häring, 9. června 2001

Hledáte levnou alternativu Adobe Distilleru pro Linux, potřebujete občas konvertovat postscriptové soubory do formátu PDF? Pak můžete vyzkoušet třeba PStill. Jedná se o konverzní program ovládaný z příkazové řádky, který může být s výhodou používán při "offline" zpracování dokumentů. PStill samozřejmě není jediným nástrojem tohoto druhu pro Linux, konverzi z PostScriptu do PDF zvládá například Ghoscript verze 6 a vyšší, ale mít po ruce více alternativ nikdy neškodí :-).

Co PStill umí?

Kromě konverze z PostScriptu do PDF umí i upravovat postscriptové soubory, následuje výčet schopností:
  • konverze PostScriptu do PDF (včetně komprese PDF)
  • úprava postscriptových souborů (velikost stránky, zjednodušení PS)
  • převod PostScript -> EPS
  • konverze barev CMYK <-> RGB
  • vkládaní fontů (buď celých fontů, anebo pouze jejich "subsetu" skutečně použitých znaků)

Instalace

Spočívá pouze v rozbalení distribuce ve zvoleném adresáři, nastavení proměnné prostředí PSTILL_PATH tak, aby obsahovala cestu k instalaci PStillu a instalace fontů.

Fonty se instalují do podadresáře PSFonts. PStill umí pracovat s Type 1 i Type 3 postscriptovými fonty ve formátu pfa nebo pfb. Distribuce obsahuje skript linkAllFonts.sh, který po spuštění nalinkuje Poscriptové Type 1 fonty z adresáře /usr/lib/X11/fonts/Type1/. Protože toto není zdaleka jediný adresář v systému s PS fonty, je potřeba zkopírovat (nebo vytvořit symbolické odkazy) na další fonty, které chceme používat (např. používáme-li TeX, budeme chtít pracovat s CM, CS, DC a dalšími fonty ve stromu texmf/fonts/type1/ apod.). Jakmile máme fonty zkopírovány, spustíme pstill -vI a PStill si vytvoří potřebné soubory s metrikami fontů. Úspěšnost instalace ověříme konverzí přiloženého souboru testfile.ps příkazem:

pstill -cc -gipt -o testfile.pdf testfile.ps

Poznámky k používání

Pokud chceme převádět z PostScriptu do PDF soubory vytvářené pomocí TeXu a programu dvips, je třeba zajistit, aby dvips do dokumentů vkládal Type 1 fonty a nikoliv bitmapové fonty, generované na míru pro určité rozlišení výstupního zařízení(viz. manuál dané distribuce TeXu). Pokud nemáme k dispozici zdrojové nebo DVI soubory dokumentu, můžeme s určitou nadějí na úspěch použít utilitu fixfonts.

Zejména při zpracovávání velkých souborů PStill potřebuje diskový prostor pro vytváření dočasných souborů. Standardně používá adresář /tmp, je však možné zvolit i jiný (volba -T).

PStill také umí nahradit neexistující fonty jinými, stačí pouze upravit soubor fontsub.table, který obsahuje zakomentovaný příklad konfigurace.

Shrnutí

PStill je efektivní nástroj (nejen) pro převod z PostScriptu do PDF. Verze pro Linux (a UNIXové sytémy) je pro nekomerční využití či výuku k dispozici zdarma. Zdrojový kód není k dispozici a program nesmí být šířen bez písemného svolení autora, což je také důvod, proč je málo rozšířen a také proč jej nenalezneme v linuxových distribucích. Nicméně se jedná o poměrně kvalitní nástroj, který rozhodně stojí za vyzkoušení. *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -