- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 05-06/2001

Radiová karta SF16-FMR2 pod Linuxem

Peter Gašparovič, 14. června 2001

V tomto článku by som sa chcel podeliť so skúsenosťami s rádiovou kartou Sound Forte SF16-FMR2 (na obrázku) pod operačným systémom Linux. Pre článok som sa rozhodol z jednoduchého dôvodu. Firma, ktorá uvedenú kartu vyrobila, akosi pozabudla na vývoj ovládacieho softvéru pre Linux. Nieže by to bolo niečo nové, ale firma má už dobrý rok na svojej stránke v tabuľke "Driver Support Information on Sound Products" v bunke Linux/RadioLink (SF16-FMR2) uvedené slovíčko "Developing". Zaujímavé však je, že ovládač už nejaký čas existuje. Nie je však dielom tejto firmy. Vytvoril ho pán Frediano Ziglio, freddy77@angelfire.com. Len pre predstavu uvediem aspoň základné údaje o karte: Anténa: 75 Ohms, Typ zbernice: ISA, Input/Output port: 0384-0385, Frekvenčný rozsah: 88-108 MHz.

Inštalácia

Skôr ako začneme kompilovať modul, skontrolujte si či máte korektne nainštalovanú zvukovú kartu, pretože bez nej by bolo zbytočné pokračovať. Zdrojové kódy ovládača rádiokarty si stiahnite z adresy http://freddy77.tripod.com/sf16fmr2.html, sekcia "DOWNLOAD" - súbor s názvom sf16fmr2.tgz. Pomocou nasledujúcich príkazov rozbalíte a skompilujete ovládač:

tar xvfz sf16fmr2.tgz
cd sf16fmr2
make

Ako výsledok kompilácie dostanete súbor radio-sf16fmr2.o, ktorý predstavuje ovládač rádiokarty. Takto vytvorený súbor skopírujte do adresára /lib/modules/xxx/misc (kde xxx je verzia vášho jadra). Teraz použite príkaz depmod -a na doriešenie závislostí medzi modulmi jadra. V nasledujúcom kroku sa pokúste zaviesť modul do pamäti príkazom modprobe radio-sf16fmr2.o. Ak všetko prebehlo bez problémov príkazom lsmod sa presvedčíte či sa daný modul naozaj podarilo zaviesť do pamäti. Mali by ste dostať výpis podobný nasledovnému.

Module      Size Used by
radio-sf16fmr2  4780  0  (unused)
videodev     2400  1  [radio-sf16fmr2]
awe_wave    157804  0
sb       33620  0
uart401     5968  0  [sb]
sound      57240  0  (autoclean) [awe_wave\
                    sb uart401]
soundcore    2372  7  (autoclean) [sb sound]
soundlow     300  0  (autoclean) [sound]

Teda dôležité je, aby sa vo výpise vyskytovali moduly videodev a radio-sf16fmr2. Ďalej sa pozrite v KDE Control Center či položka Information/IO-Ports obsahuje informáciu o portoch rádiovej karty. Mali by ste tam nájsť údaje "0384-0385 fmr2". Ešte jedna potrebná vec. Pomocou príkazu MAKEDEV v adresári /dev vytvorte ovládač zariadenia rádiokarty.

./MAKEDEV radio

Tu by som upozornil na jednu dôležitú vec. Mne sa po použití príkazu MAKEDEV radio sa vytvorila symbolická linka @radio, ktorá ukazovala na zariadenie radio1. Programy sú však väčšinou kompilovane tak, že používajú ovládač zariadenia radio0. Preto ak spustite napríklad program Gradio dostanete odpoveď Interface not found. Preto upravte symbolickú linku @radio takto:

cd /dev
ln -bs radio0 radio

Ešte zostava zariadiť, aby sa ovládač rádiokarty zaviedol do pamäti vždy keď aktivujeme softvér pre rádiokartu. Riešenie spočíva v úprave súboru modules.conf v adresári /etc. Pridajte do tohto súboru nasledujúce dva riadky:

alias char-major-81 videodev
alias char-major-81-64 radio-sf16fmr2

Ak ste sa dostali až sem, je veľká pravdepodobnosť, že vám rádiokarta bude správne pracovať. Aby sme si mohli nastaviť niektorú obľúbenú stanicu potrebujeme k tomu program, ktorý bude spolupracovať s modulom rádiokarty. V nasledujúcom príspevku opíšem inštaláciu a konfiguráciu hneď niekoľkých programov určených na ovládanie rádiokarty.

Web linky

No, aby som trocha zmiernil kritiku na firmu MediaForte, musím povedať, že ovládače tejto karty pre OS Linux boli vyvíjané, avšak firma ich zverejnila až nedavno viď nasledujúca linka. Ako som sa dozvedel od pána Mareka Lipovcana, firma bola veľmi ochotná poslať ich vývojovú verziu elektronickou poštou. Tieto ovládače sú primárne určené pre jadro 2.2.12, res. RedHat 6.0 a 6.1.

Existuje aj ďalšia varianta ako uvedenú radiokartu uviesť do chodu. Riešenie vytvoril pán Vladimir Popov a nazval ho jednoducho fmio. Nie je to modul pre jadro a video4linux, ale samostatný program spolu s ovládačmi pre viacej tunerov. Toto riešenie je vhodné pre tých, ktorý nechcú požívať video4linux. Program obsahuje ako konzolové ovládanie, tak i grafický front-end. *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -