[FR Francais] [DE Deutsch] [PT Portoges] [NL Nederlands] [translatable text] [howto help] [printable version] [original] [Editable Mirror]
Amazon 08/18Economists 08/20demo 08/19

27. Srpen Demonstrace proti plánům EU na uzákonění možnosti patentovat software
Brusel 19 srpna 2003
Určeno k okamžitému zveřejnění

Návrh na uzákonění patentování softwaru, který bude předložen Evropskému parlamentu k projednání v plenárním zasedání a k následnému hlasování dne 1. září 2003, je důvodem k další vlně protestů. Mobilizují se různé skupiny v Belgii a v dalších zemích, aby demonstrovaly v Bruselu dne 27. srpna. Tyto skupiny se také obracejí na administrátory, aby dočasně zablokovali své internetové stránky.

Detaily

Návrh zákona o patentování softwaru, který bude předložen Evropskému parlamentu 1. září, je důvodem k další vlně protestů. Sdružení Eurolinux Alliance vyzývá k účasti na demonstraci v Bruselu, která se koná 27. srpna. Program zahrnuje pouliční představení ve 12:00 vedle sídla Evropského parlamentu, konferenci v Evropském parlamentu ve 14:00 a doprovodné online demonstrace.

Návrh direktivy (zákona) Evropské Unie tak, jak byl připraven Arlene McCarthyovou MEP (MEP = poslanec Evropského parlamentu) by nám vnutil patentovatelnost algoritmů a obchodních metod amerického typu, podobných metodě Amazon One Click Shopping, říká Benjamin Henrion, který vede místní organizační tým podporovaný koalicí organizací reprezentujících 2 000 softwarových společností a 160 000 jednotlivců, většinou softwarových odborníků.

Tento návrh by podle organizátorů legalizoval tisíce logických patentů, které již byly úřadem European Patent Office (Evropský patentový úřad) uděleny v rozporu s literou i duchem stávajícího zákona, a umožnil by soudům jednotlivých zemí EU pokračovat v revokaci těchto patentů". Tím by byly chráněny zájmy držitelů patentů a patentových právníků, tj. lidí, které Komise nazvala ekonomickou většinou , a v jejíž prospěch opomenula vzít v úvahu důkazy proti softwarovým patentům dodané 94 % respondentů jejich diskuse o softwarových patentech.

Program v Bruselu bude zhruba následující - s tím, že brzy budou dodány další podrobnosti:

KdyKdeProgram
12.00-14.00Luxemburg Square (Place de Luxembourg)Představení, balóny, patentový řetěz, projevy, ...
14.00-16.00EP A1E1[1]Konference

Květnová dvoudenní konference o patentování softwaru v Evropském parlamentu a v jeho okolí přilákala 200 účastníků. Vůdčí osobnosti vědeckých společností a softwarového průmyslu a obchodu provedli rozbor direktivy, a ve všech ohledech ji odsoudily. Přesto v červnu Legal Affairs Commission (Komise pro právní záležitosti) Evropského parlamentu tento návrh podpořila a dokonce ho udělala ještě horší , vysvětluje Henrion. Ví o tom dnes stále více a více lidí. Tentokrát očekáváme ještě větší počet účastníků.

Velká většina těch, kteří nás podporují, 27. srpna na Lucemburském náměstí samozřejmě nebude. Ti, kteří nemohou přijet do Bruselu, by měli demonstrovat online, tím, že k protestu použijí své internetové servery nebo jiné internetové služby , říká Hartmut Pilch, president FFII. Navrhli jsme řadu způsobů, kterými to lze provést. Pro každého existuje nějaká cesta. Je lepší udělat přístup na svoji stránku trochu obtížnější dnes, na jeden nebo dva dni, než ztratit svou svobodu publikovat na dalších deset let. Uvědomte si, že pokud bude schválen návrh McCarthyové bez drastických pozměňovacích návrhů, autorské právo (copyright) a svoboda publikování budou bezcenné. Programátoři a poskytovatelé internetových služeb budou vystaveni častým žalobám za porušení patentových práv. Poslední termín pro demokratickou kontrolu je 1. září. Vaše poslední šance dát zaznít svému hlasu v rozhodovacím procesu Evropského parlamentu je 27. srpna.

Linky s komentáři

->Velká demonstrace 27. srpna Wiki
Rady jak se zúčastnit demonstrace, potřebné zařízení na stránce, kdo ho poskytuje atd.
->Online Demonstrace proti softwarovým patentům
Naše obavy můžeme ukázat fyzickou přítomností na demonstraci, ale také více či méně blokovaným přístupem na své webové stránky v určitou dobu.
->2003/08 Dopis tvůrcům a uživatelům softwaru
Evropský parlament na svém plenárním zasedání dne 1. září rozhodne o návrhu direktivy, která by způsobila, že algoritmy a obchodní metody typu Amazon One Click Shopping by se v Evropě staly patentovatelnými vynálezy. Tento návrh má podporu asi poloviny parlamentu. Prosíme, pomozte nám zajistit, aby byl tento návrh odmítnut. Zde je pár věcí, které je pro to nutno udělat.
->2003/08/25-9 BXL: Pozměňovací návrhy direktivy o patentování softwaru
Členové Evropského parlamentu se vrací do práce v pondělí 25. srpna. Je to poslední týden před hlasováním o návrhu direktivy o patentování softwaru. Organizujeme konferenci a pouliční demonstraci na středu 27. srpna. Mimo to někteří naši přátelé budou pobývat v parlamentu po několik dní. Již nezbývá mnoho času na podání pozměňovacích návrhů k direktivě o patentování softwaru. FFII již navrhla sadu pozměňovacích návrhů, které se drží původního návrhu zákona tak těsně, jak jen možno, a které odstraňují jeho chyby a poněkud jej zjednodušují. Alternativní malá sada pozměňovacích návrhů by odstranila kraviny , a přepsala direktivu od samého začátku. Představujeme a vysvětlujeme možné přístupy v věci.
->Evropský parlament odmítá uspěchat hlasování o direktivě na patentování softwaru
Evropský parlament odložil hlasování o direktivě o patentování softwaru zpět na původní termín, kterým je 1. září, a tím odmítl původně úspěšné snahy své zpravodajky Arlene McCarthyové (britské labouristické poslankyně Evropského parlamentu za Manchester) a jejích podporovatelů přesunout hlasování na 20 června, pouhých dvanáct dní po zveřejnění velmi kontroverzní zprávy a deset dní po neočekávané změně dokumentu.
->JURI hlasuje pro falešné omezení patentovatelnosti
Výbor Evropského parlamentu Committee for Legal Affairs and the Internal Market (JURI) v úterý ráno hlasoval o seznamu navrhovaných pozměňovacích návrhů plánované direktivy o patentování softwaru. Bylo to třetí a poslední hlasování komise, jehož výsledky budou prezentovány na plenárním zasedání na začátku září. Další dvě komise (CULT, ITRE) se více či méně jasně rozhodly patentování softwaru vyřadit. Zpravodajka JURY Arlene McCarthyová, poslankyně Evropského parlamentu (britská socialistka) také tvrdila, že míří k omezující harmonizaci statu quo a k vyloučení softwaru jako takového, algoritmů a obchodních metod z patentovatelnosti". Přesto McCarthyová přeložila k hlasování svým kolegů v Evropském parlamentu dokument, který při bližším prozkoumání mění nápady jako například "Amazon One-Click Shopping" na patentovatelné vynálezy. McCarthyová a její zastánci odmítli všechny pozměňovací návrhy, které se snaží definovat hlavní termíny jako například "technický" nebo "vynález", a současně podpořili některé návrhy, které posilují patentovatelnost softwaru. Např. návrh uvádějící, že zveřejnění softwaru je přímým porušením zákona o patentovatelnosti softwaru podpořili prohlášením že "vynálezy realizované prostřednictvím počítače svou přirozenou podstatou patří do oblasti techniky", rovněž do své zprávy vložili nová ekonomická zdůvodnění (např.: "samozřejmá" potřeba Evropanů spoléhat na "patentovou ochranu" vzhledem k "současnému trendu tradičního výrobního průmyslu přesunovat své aktivity do zemí mimo Evropskou Unii, v nichž jsou nižší náklady na výrobu"). Většina návrhů McCarthyové si získala dvoutřetinovou většinu konzervativců i socialistů (20 ze 30 poslanců), zatímco návrhy ostatních komisí (CULT = kulturní, ITRE = průmyslová) byly odmítnuty. Někteří autoři studijních zpráv zadaných Parlamentem a dalšími evropskými institucemi poukazují na to, že jejich zprávy byly ignorovány nebo chybně vyloženy (viz níže). Několik socialistů a konzervativců hlasovalo společně se Zelenými a s levicovými poslanci ve prospěch skutečných omezení patentovatelnosti (např.: názor komise CULT založený na tradiční definici, že "zpracování dat nepatři do oblasti techniky" a že technický vynález se týká "využití kontrolovatelných přírodních sil"), avšak byli přehlasování dvěma největšími bloky. Většina poslanců se prostě řídila doporučeními k hlasování, která jim dodali jejich "patentoví odborníci", jako je například Arlene McCarthyová (UK) pro socialisty (PSE) a stínový zpravodaj Dr. Joachim Wuermeling (DE) pro konzervativce (EPP). Jak McCarthyová, tak Wuermeling se přesně drželi rady předkladatelů návrhu z European Patent Office - EPO (Evropského patentového úřadu) a European Commission's Industrial Property Unit - CEC-Indprop (Sdružení pro průmyslové vlastnictví), již představoval dřívější zaměstnanec britského Patent Office Anthony Howard, a odmítli všechny nabídky k dialogu se softwarovými odborníky a akademickou veřejností od chvíle, kdy byli v květnu 2002 jmenováni zpravodaji.
->Proč je "Amazon One Click Shopping" patentovatelný podle navrhované direktivy EU
Podle návrhu direktivy Evropské komise (CEC) COM(2002)92 o "Patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem" a podle revidované verze schválené výborem European Parliament's Committee for Legal Affairs and the Internal Market - JURI (Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti a vnitřní trh) - algoritmy a obchodní metody jako například "Amazon One Click Shopping" jsou bezpochyby patentovatelné. Je to proto, že:
  1. Jakákoli inovace "realizovaná prostřednictvím počítače" je v principu považována za patentovatelný "vynález".
  2. Dodatečný požadavek "technického přispění v tvůrčím kroku" neznamená to, co si většina lidí myslí, že znamená.
  3. Návrh direktivy otevřeně míří ke kodifikaci praxe European Patent Office - EPO (Evropský patentový úřad). EPO již udělil tisíce patentů na algoritmy a obchodní metody podobné metodě Amazon One Click Shopping.
  4. CEC a JURI již vybudovali další mezery v zákoně za tím účelem, aby zůstala zabezpečena neomezená patentovatelnost, dokonce i kdyby byly některé předpisy pozměněny.
->Volání po činu
Návrh Evropské komise o patentovatelnosti softwarových vynálezů si žádá jasnou odpověď od Evropského parlamentu, členů vlád evropských států a dalších politických činitelů. Zde najdete, co si myslíme, že je třeba udělat.
->Petice Eurolinuxu za Evropu bez patentů
->FFII: Patenty softwaru v Evropě
Za několik posledních let European Patent Office - EPO (Evropský patentový úřad) vydal, v rozporu s literou i duchem existujícího zákona, více než 30 000 patentů pro pravidla organizace realizovaná pomocí počítače a výpočty (programy pro počítače). Teď patentové hnutí v Evropě tlačí na konsolidaci této praxe sepsáním nového zákona. Obyvatelé Evropy a evropští programátoři čelí značným rizikům. Zde najdete základní dokumentaci od krátkého přehledu až po poslední zprávy.

Kontakt

e-mail:
media at ffii org
telefon:
Hartmut Pilch +49-89-18979927

Benjamin Henrion +32-10-454761

Na vyžádání budou poskytnuty další kontakty.

O sdružení Eurolinux Alliance - www.eurolinux.org

Sdružení EuroLinux Alliance for a Free Information Infrastructure (Sdružení Eurolinux pro svobodnou informační infrastrukturu) je otevřenou koalicí komerčních společností a neziskových sdružení, které se spojily, aby propagovaly a chránily vitální evropskou softwarovou kulturu založenou na autorském právu (copyright), otevřených standardech, otevřené soutěži a otevřeném softwaru (open source software), jako je například Linux. Členové a sponzoři Eurolinuxu vyvíjejí nebo prodávají software podle free, semi-free nebo non-free licencí pro operační systémy jako je například GNU/Linux, MacOS nebo Ms Windows.

O FFII -- www.ffii.org

Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) Nadace pro svobodnou informační infrastrukturu je neziskové sdružení registrované v Mnichově, které se věnuje šíření vzdělanosti v oblasti zpracování dat. FFII podporuje rozvoj veřejných informací založený na autorském právu, volné soutěži a otevřených standardech. Více než 250 členů, 300 společností a 15 000 příznivců pověřilo FFI, aby zastupovalo jejich hlas ve věcech veřejné politiky v oblasti vlastnických práv (intelektuálního vlastnictví) softwaru.

Permanentní URL této zprávy v angličtině

http://swpat.ffii.org/news/03/demo0819/index.en.htmlPoznámky

[1]Cizí návštěvníci by se měli registrovat předem. Za tímto účelem, prosím, kontaktujte bxl030827 na ffii org.
[ Amazon Ordering Method Patented in Europe | Economists Slam McCarthy Software Patent Directive Proposal | Aug 27 Demonstrations against EU Software Patent Plans ]

http://swpat.ffii.org/news/03/demo0819/index.en.html
(c) 25.08.2003 (19.08.2003) Workgroup