Meta-FAQ konference docbook na linux.cz

Jirka Kosek jirka na kosek.cz
Úterý Duben 30 16:59:39 CEST 2002


Meta-FAQ konference docbook na linux.cz
====================================

Datum poslední změny: St dub 17, 2002 4:06 


Obsah
-----

 * Změny oproti poslední verzi

 * O Meta-FAQ

 * Provoz konference

 * Zaměření konference

-----------------------------------------------------------------


Změny oproti poslední verzi
---------------------------

 * Toto je první verze dokumentu.

-----------------------------------------------------------------


O Meta-FAQ
----------

 * Účel tohoto dokumentu:
  Meta-FAQ konference docbook na linux.cz slouží jako úvodní
  informace o konferenci pro nové uživatele a jako dokument,
  který stanovuje pravidla chování v této konferenci.

 * Jak získat tento dokument:

   * Tento text je zasílán všem nově přihlášeným účastníkům
    konference docbook na linux.cz.

   * Dokument lze také získat zasláním libovolného e-mailu na
    adresu docbook-info na linux.cz.

-----------------------------------------------------------------


Provoz konference
-----------------

 * Chod konference zajišťuje listserver CZLUGu.

 * Správci konference docbook na linux.cz jsou Pavel Janík a Jiří Kosek
  <docbook-owner na linux.cz>.

 * List server umí automaticky obsluhovat administrativní
  příkazy. Neposílejte je prosím do listu! Pošlete zprávu na adresu
  příslušného příkazu:

   * Pro přihlášení do listu pošlete e-mail na adresu:
    docbook-subscribe na linux.cz.

   * Pro odhlášení se z listu použijte adresu
    docbook-unsubscribe na linux.cz.

   * Informace o listu (tento dokument) získáte zasláním dopisů na
    adresu docbook-info na linux.cz.

   * Podobné adresy existují i pro list digestů:
    docbook-digest-subscribe na linux.cz
    docbook-digest-unsubscribe na linux.cz

   * Zprávy číslo 123 až 145 z archívu (maximálně 100 zpráv na
    jeden mail) získáte zasláním zprávy na následující adresu:
    docbook-get.123_145 na linux.cz

   * Seznam zpráv se subjectem a autorem zpráv 123-456 -
    e-mail: docbook-index.123_456 na linux.cz Tyto adresy vždy
    vrací seznam 100 zpráv, maximálně 2000 na jeden požadavek.
    Takže ve výše uvedeném příkladě ve skutečnosti dostanete
    seznam zpráv 100-499.

   * Pro získání zpráv se stejným subjectem jako zpráva 12345
    pošlete prázdný mail na adresu:
    docbook-thread.12345 na linux.cz
    Zprávy ve skutečnosti nemusí být prázdné - jejich obsah bude
    ignorován. Jediná důležitá věc je ADRESA, na kterou mail
posíláte.

   * Můžete se také do listu přihlásit pod jinou adresou -
    například "pepa na domena.cz". Stačí přidat pomlčku a novou
    adresu s rovnítkem (=) namísto zavináče:
    docbook-subscribe-pepa=domena.cz na linux.cz

   * Odhlásit tuto adresu lze pomocí mailu na adresu
    docbook-unsubscribe-pepa=domena.cz na linux.cz
    V obou případech listserver pošle žádost o souhlas na tuto
    adresu. Když ji dostanete, jednoduše na ni odpovězte a vaše
    přihlášení/odhlášení se dokončí.

 * Konference je dostupná též ve formě digestu (digest je jeden
  velký mail, který obsahuje jednotlivé příspěvky z konference
  za určité období, například jeden den). Do digestu se lze
  přihlásit zasláním prázdného mailu na adresu
  docbook-digest-subscribe na linux.cz, odhlásit se lze zasláním
  prázdného mailu na adresu docbook-digest-unsubscribe na linux.cz.

 * Archív konference je dostupný i přes Web na adrese
  http://www.linux.cz/lists/archive/docbook/. Je tam i vyhledávací
  mechanismus.

 * Posílání příspěvků do konference:
  Diskusní příspěvky do konference (nikoli však příkazy pro
  listserver) se posílají na adresu docbook na linux.cz.

 * Konference docbook na linux.cz je dostupná také v Usenet News pod
  jménem cz.comp.text.docbook. Příspěvky zaslané do konference se
  objeví i v news a naopak.

 * Identifikace zpráv z konference. Všechny dopisy, které listserver
  posílá z tohoto listu, mají následující řádek v hlavičkách. Tento
řádek
  lze použít například při strojovém třídění/filtrování pošty:
  Mailing-list: contact docbook-help na linux.cz; run by ezmlm

-----------------------------------------------------------------


Zaměření konference
-------------------

 * Diskusní list docbook na linux.cz je zaměřen na diskusi o tématech
  souvisejících se systémem pro tvorbu dokumentace DocBook. Hlavním
  účelem této konference je řešení problémů při zpracování dokumentů
  v DocBooku pomocí volně dostupných DSSSL a XSL stylů, generování
  různých výstupních formátů z DocBooku (HTML, PDF, PS, RTF, HTML
  Help, ...) a úpravě jejich vzhledu pomocí parametrů stylů
  a modifikací stylů. Dále je konference určena pro otázky
  nejvhodnějšího označkování určitého druhu informací v DocBooku,
  použití editorů pro vytváření docbookových dokumentů atd.
  
 * V konferenci docbook na linux.cz je povoleno používat českého,
  slovenského a případně anglického jazyka.

 * Do konference docbook na linux.cz lze zasílat příspěvky
  v sedmibitovém ASCII kódování bez diakritiky, případně zprávy
  s diakritikou v libovolném kódování. Takováto zpráva ovšem musí
  mít korektní MIME hlavičky včetně typu dokumentu a přenosového
  kódování. Není-li váš poštovní program schopen zpracovávat zprávy
  s diakritikou, můžete požádat svého administrátora o upgrade.

 * Zasílané zprávy nechť jsou pokud možno typu text/plain, vyjímečně
  multipart/mixed s částmi typu text/plain. Je striktně zakázáno
  posílat do konference zprávy typu multipart/alternative, to jest
  tentýž obsah zprávy ve více formátech (například běžný text
  a HTML).

 * Do konference je zakázáno psát komerční příspěvky, kromě případů
  uvedených v dalších bodech těchto pravidel. Porušení tohoto
  pravidla může mít za následek až zákaz přístupu ke konferenci pro
  uživatele nebo i pro celou doménu.

 * Pokud se do konference dostane nějaký hromadný komerční dopis
  (zpráva komerčního charakteru rozesílaná do více konferencí
  v Internetu), bude to mít za následek zákaz přístupu ke konferenci
  pro celou doménu, odkud dopis přišel.

 * Do konference je striktně zakázáno posílat komerční informace
  v anglickém jazyce.

 * Na příspěvky, které odporují těmto pravidlům, reaguje pouze
  správce konference, a to buďto upozorněním odesílateli zprávy,
  nebo v případě širší diskuse, která se dostane mimo zaměření této
  konference i upozorněním v konferenci. Správce konference si
  vyhrazuje právo zakázat přístup do konference osobám nebo
  i doménám, které soustavně porušují tato pravidla. Každý dopis
  správce bude mít v subjectu ADMIN:. Tento prefix nesmí být použit
  ostatními členy konference. Jakékoli reakce na takové e-maily musí
  být posílány na adresu správce konference. Neuposlechnutí pokynů
  správce (např. k ukončení daného vlákna apod.) může mít za
  následek vyřazení z konference.


-- 
-----------------------------------------------------------------
 Jirka Kosek 	           
 e-mail: jirka na kosek.cz
 http://www.kosek.cz


Další informace o konferenci Docbook