Instrukce pro zpracovani ??

Lenka M. A. Triskova lenka na kosek.cz
Čtvrtek Srpen 1 18:42:18 CEST 2002


Jiri_Navratil na orcz.cz píše:

> Pokud tento blok mam primo v html kodu
> a tvorim z nej HTMLHelp, pak je na tomto miste sipecka,
> na kterou kdyz kliknu tak se mi otevre druhy HTMLHelp,
> v tomto pripade soub3.chm.
>
> J.Navratil

No, myslím si, že by i sám veliký Jirka Kosek pokračoval zhruba
následovně:

Buď můžete do dokumentu vkládat instrukci pro zpracování, nebo zneužít
nějaký element pro odkazy (asi ulink) s použitím určité role. Např.
můžete do dokumentu psát

<?dbarrow target="soub3.chm"?>

A do stylu si přidat následující šablonu:

<xsl:template match="processing-instruction('dbarrow')">
 <xsl:variable name="target">
  <xsl:call-template name="pi-attribute">
   <xsl:with-param name="pis"
           select="."/>
   <xsl:with-param name="attribute" select="'target'"/>
  </xsl:call-template>
 </xsl:variable>
 </xsl:variable>
 <OBJECT id=shortcut type="application/x-oleobject"
classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11" width=50 height=50>

 <PARAM name="Command" value="ShortCut"/>
 <PARAM name="Button" value="bitmap:shortcut"/>
 <PARAM name="Item1" value=",{$target},"/>
 <PARAM name="Item2" value="273,1,1"/>
 </OBJECT>
</xsl:template>

Postup přes role je pracnější, protože by vyžadoval úpravu stylu pro
příslušný element, jehož roli se rozhodnete zneužít.
--
Lenka M. A. Triskova
--------------------
lenka na kosek.cz
http://lenka.kosek.cz
Další informace o konferenci Docbook