Aktualizace DocBook -- stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů

Jirka Kosek jirka na kosek.cz
Pátek Listopad 7 15:47:36 CET 2003


Zdravím,

na adrese

http://www.kosek.cz/xml/db/

je aktualizovaná verze povídání o DocBook. Mj. jsou příklady 
kompatibilní s XSL styly 1.62 a instalace pro Windows obsahuje novější 
FOP a Emacs 21.3.

				Jirka Kosek

-- 
-----------------------------------------------------------------
   Jirka Kosek  	
   e-mail: jirka na kosek.cz
   http://www.kosek.cz

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3403 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://www.linux.cz/pipermail/docbook/attachments/20031107/80ac40a0/attachment.bin>


Další informace o konferenci Docbook