RE: obr?zek na pozad? v HTMLhelpu, generov?n? id.html

Marie Mertová Mertovama na seznam.cz
Pátek Listopad 5 10:32:01 CET 2004


Bohužel to nepomohlo. Pořád nemám v .chm žádné pozadí.
================= Původní zpráva =================
Od (From): "Miloslav Hertl" <mhertl na hotmail.com>
Komu (To): docbook na linux.cz
Kopie (Cc): 
Předmět (Subject): RE: obr?zek na pozad? v HTMLhelpu, generov?n? id.html
Datum (Date): 5. 11. 2004 10:07
==================================================

> Pro tento ??el m?m v XSL n?sleduj?c?
> 
> <xsl:param name="draft.watermark.image" 
> select="'file://./../images/draft.png'"/>
> <xsl:param name="htmlhelp.hhp.tail">
> [FILES]
> draft.png
> </xsl:param>
> 
> 
> M. Hertl
> 
> >From: Marie Mertov? <Mertovama na seznam.cz>
> >Reply-To: docbook na linux.cz
> >To: docbook na linux.cz
> >Subject: obr?zek na pozad? v HTMLhelpu, generov?n? id.html
> >Date: Fri, 05 Nov 2004 09:59:36 +0100 (CET)
> >
> >1. Ch?la jsem vyu??t parametr htmlhelp.hhp.tail, kter? umo??uje p?idat do 
> >projektov?ho souboru cokoliv.
> >
> ><xsl:param name="htmlhelp.hhp.tail">
> >[FILES]
> >pozadi.png
> ></xsl:param>
> >Ve v?stupn?m souboru .chm jsem na pozad? nem?la nic.
> >
> >2. Pak jsem zkou?ela nastav?t parametr XSLT styl? use.id.as.filename na 1 
> >(m? pro elementy, kter? maj? ID, vygenerovat soubor s n?zevem id.html a 
> >p??ponu lze ovlivnit parametrem html.ext). Mn? se soubor id.html 
> >nevytvo?il. M??ete mi poradit, v ?em d?l?m v obou p??padech chybu?
> >____________________________________________________________
> >http://www.bezpecnyinternet.cz
> >http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
> 
> _________________________________________________________________
> Najdete si svou lasku a nove pratele na Match.com. http://www.msn.cz/
> 

____________________________________________________________
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833


Další informace o konferenci Docbook