RE: obr?zek na pozad? v HTMLhelpu, generov?n? id.html

Marie Mertová Mertovama na seznam.cz
Pátek Listopad 5 10:58:20 CET 2004


Díky za rady. Funguje to. Ten bod 2. jsem špatně pochopila, už je to dobre. Ještě jednou díky.
================= Původní zpráva =================
Od (From): "Miloslav Hertl" <mhertl na hotmail.com>
Komu (To): docbook na linux.cz
Kopie (Cc): 
Předmět (Subject): RE: obr?zek na pozad? v HTMLhelpu, generov?n? id.html
Datum (Date): 5. 11. 2004 10:37
==================================================

> Omlouv?m se, mail mi utekl :-)
> 
> Ad 1.
> Zkontrolujte zda se obr?zek nach?z? v zadan? slo?ce.
> 
> J? pozad? pou??v?m pro draft verze dokument?, tak?e m?m nastaveno:
> <xsl:param name="draft.mode" select="'yes'"></xsl:param>
> <xsl:param name="draft.watermark.image" 
> select="'file://./../images/draft.png'"/>
> <xsl:param name="htmlhelp.hhp.tail">
> [FILES]
> draft.png
> </xsl:param>
> 
> Pokud chcete vlastn? pozad? (ne draft verzi), mus?te zajistit na??t?n? 
> obr?zku na ka?d? html str?nce. To m??ete ud?lat nap?. pomoc? CSS.
> V XSL nastavte
> <xsl:param name="htmlhelp.hhp.tail">
> [FILES]
> draft.png
> </xsl:param>
> <xsl:param name="css.decoration" select="1"></xsl:param>
> <xsl:param name="html.stylesheet">./../images/styles.css</xsl:param>
> 
> V CSS
> 
> /* pracovn? dokumentace */
> body {background-image:url('./../images/draft.png');
>   background-color:white;
> }
> 
> 
> Ad 2.
> Toto mi funguje. M?te p?i?azeno id?
> Nap?. <section id="nazev">
> 
> >From: Marie Mertov? <Mertovama na seznam.cz>
> >Reply-To: docbook na linux.cz
> >To: docbook na linux.cz
> >Subject: obr?zek na pozad? v HTMLhelpu, generov?n? id.html
> >Date: Fri, 05 Nov 2004 09:59:36 +0100 (CET)
> >
> >1. Ch?la jsem vyu??t parametr htmlhelp.hhp.tail, kter? umo??uje p?idat do 
> >projektov?ho souboru cokoliv.
> >
> ><xsl:param name="htmlhelp.hhp.tail">
> >[FILES]
> >pozadi.png
> ></xsl:param>
> >Ve v?stupn?m souboru .chm jsem na pozad? nem?la nic.
> >
> >2. Pak jsem zkou?ela nastav?t parametr XSLT styl? use.id.as.filename na 1 
> >(m? pro elementy, kter? maj? ID, vygenerovat soubor s n?zevem id.html a 
> >p??ponu lze ovlivnit parametrem html.ext). Mn? se soubor id.html 
> >nevytvo?il. M??ete mi poradit, v ?em d?l?m v obou p??padech chybu?
> >____________________________________________________________
> >http://www.bezpecnyinternet.cz
> >http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833
> 
> _________________________________________________________________
> Najdete si svou lasku a nove pratele na Match.com. http://www.msn.cz/
> 

____________________________________________________________
http://www.bezpecnyinternet.cz
http://ad.seznam.cz/clickthru?spotId=80833


Další informace o konferenci Docbook