HTMLHelp

Jirka Kosek jirka na kosek.cz
Pátek Únor 4 10:45:43 CET 2005


Veselý Jiří wrote:
> Tak ta instrukce je <?dbhh topicid="1234" topicname="SYMBOLICKE_JMENO"?>.

Koukám, že jsem udělal překlep a dvakrát napsal topicid :-(

> Pritom v ch01.html a ch03.html zadne kotvy nejsou a hhc mi haze chybu pri
> odkazu na ID_2 a ID_4. 

Instrukce <?dbhh?> musí být vložena ještě před prvním elementem (typicky 
title) dané sekce/kapitoly.

> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
> <!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN"
> "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd">
> <book lang="cs">
>  <title>Test</title>
> 
>  <chapter>
>   <title>Naklady</title>
> <?dbhh topicname="ID_1" topicid="1"?>

Prohoďte předchozí dvě řádky

>   <section>
> 
> <?dbhh topicname="ID_2" topicid="2"?>
>    <title>Sekce 1</title>
>    <para>text text text text text</para>
> 
>    <mediaobject>
>     <imageobject>
>      <imagedata fileref="ref.png" />
>     </imageobject>
>    </mediaobject>
> 
>    <para>text text text text text</para>
>   </section>
> 
>   <section>
>    <title>Sekce2</title>
> 
>    <para>text sekce2 text sekce2 text sekce2 </para>
>   </section>
>  </chapter>
> 
>  <chapter>
>   <title>Kapitola 2</title>
> <?dbhh topicname="ID_3" topicid="3"?>

Prohoďte předchozí dvě řádky

> 
>   <section>
>    <title>Sekce 2</title>
> 
>    <para>text text text text text</para>
>   </section>
>  </chapter>
> 
>  <chapter>
>   <title>Kapitola 3</title>
> 
>   <section>
>    <title>Sekce 3</title>
> <?dbhh topicname="ID_4" topicid="4"?>

Prohoďte předchozí dvě řádky

>    <para>sas sas aadas asdsa</para>
>   </section>
>  </chapter>
> </book>

Nyní by návěstí v alias.h měly být funkční.

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka na kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3158 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://www.linux.cz/pipermail/docbook/attachments/20050204/1de42c83/attachment.bin>


Další informace o konferenci Docbook