XXE: chunky a ich hlbka (chunk.section.depth)

Juraj Kubek kubekj na za.gaya.sk
Pondělí Říjen 30 21:55:30 CET 2006


XXE (asi?!) neakceptuje hĺbku rozdeľovania súborov (chunk.section.depth) 
pri exporte do html.

Do súboru "chunk.xsl" vytvoreného po inštalácii som vložil inštrukcie 
podľa http://www.kosek.cz/xml/db/xsl.html#d0e2615 (výpis viď nižšie) a 
koknštatujem:
- číslovanie kapitol sa zmenilo tak, ako som očakával
- kódovanie výstupných stránok sa tiež zmenilo podľa nastavenej úpravy štýlu
- prípona generovaných súborov, aj názov hlavného súboru sa tiež podľa 
mojich potrieb menili
- ALE hĺbka, do akej sa majú vytvárať chunky: NIČ. Potreboval by som, 
aby sa kapitoly už nerozdeľovali. Ale vždy, t.j. pri akejkoľvek hodnote 
chunk.section.depth (0, 1, ... až 5) sa kapitopla rozdeľovala.

==========================ukážka upraveného súboru 
"chunk.xsl"================
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:exsl="http://exslt.org/common"
    version="1.0"
        exclude-result-prefixes="exsl">

<xsl:import href="docbook.xsl"/>
<xsl:import href="chunk-common.xsl"/>


<!-- ***************** vlozene podla kosek.cz ************* start 
******* -->

<!-- bod 3.1: Maju sa pouzivat rozsirenia -->
<xsl:param name="use.extensions" select="1"/>

<!-- bod 3.2: Maju sa sekcie automaticky cislovat -->
<xsl:param name="section.autolabel" select="1"/>

<!-- bod 3.3: Maju cisla sekcii obsahovat i cisla kapitol -->
<xsl:param name="section.label.includes.component.label" select="1"/>

<!-- bod 3.4: Maju sa cislovat kapitoly -->
<xsl:param name="chapter.autolabel" select="1"/>


<!-- bod 5.1: Kodovanie vystupnych HTML stranok -->
<xsl:param name="chunker.output.encoding" select="'windows-1250'"/>
<xsl:param name="saxon.character.representation" select="'native'"/>

<!-- bod 5.2: Pripona pre generovane subory -->
<xsl:param name="html.ext" select="'.html'"/>

<!-- bod 5.3: Nazov hlavneho suboru -->
<xsl:param name="root.filename" select="'index'"/>

<!-- bod 5.4: Adresar, kam sa maju ukladat vygenerovane stranky -->
<xsl:param name="base.dir" select="''"/>

<!-- bod 5.5: Do ake hlbky sa maju vytvarat chunky pre sekcie
   (0 = chunky sa vytvaraju iba na urovni kapitol) -->
<xsl:param name="chunk.section.depth" select="0"/>

<!-- bod 5.6: Ma prva sekcia kapitoly tvorit samostatny chunk -->
<xsl:param name="chunk.first.sections" select="'0'"/>

<!-- ***************** vlozene podla kosek.cz ************* end ******* --><xsl:include href="manifest.xsl"/>

<xsl:include href="chunk-code.xsl"/>

</xsl:stylesheet>

=================================================================

Juraj Kubek, Žilina


Další informace o konferenci Docbook