RE: Oddělovač dvou po sobě jdoucích poznámek pod čarou

Jan Tošovský j.tosovsky na tiscali.cz
Čtvrtek Červenec 10 22:22:14 CEST 2008


> <xsl:template 
> match="footnote[preceding-sibling::node()[1]/self::footnote]">
>  <fo:inline xsl:use-attribute-sets="footnote.mark.properties">, 
> </fo:inline>
>  <xsl:apply-imports/>
> </xsl:template>

Jeste jsem pridal posun ucari (dle kodu ve footnote.xsl):

  <xsl:template
match="footnote[preceding-sibling::node()[1]/self::footnote]">
    <fo:inline xsl:use-attribute-sets="footnote.mark.properties">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="$fop.extensions != 0">
          <xsl:attribute
name="vertical-align">super</xsl:attribute>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
          <xsl:attribute
name="baseline-shift">super</xsl:attribute>
        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
      <xsl:text>, </xsl:text>
    </fo:inline>
    <xsl:apply-imports/>
  </xsl:template>

A funguje to skvele, diky!

> Pozor, tato úprava předpokládá, že elementy footnote jsou 
> bezrpostředně 
> za sebou a není mezi nimi ani mezera, konec řádku, apod.

Da se tohle nejak resit?
Takhle nekdy kontroluju "mixed content":
<xsl:if test="preceding-sibling::text()[normalize-space(.)!='']">
Neslo by to nejak zkombinovat?
Další informace o konferenci Docbook