RE: Oddělovač dvou po sobě jdoucích poznámek pod čarou

Jan Tošovský j.tosovsky na tiscali.cz
Čtvrtek Červenec 10 23:22:01 CEST 2008


> Podmínku jsem tak napsal schválně právě kvůli smíšenému obsahu, ale 
> pokud chcete, aby mezi dvě footnote mohly být bílé znaky, 
> můžete použít:
> 
>   <xsl:template 
> match="footnote[preceding-sibling::node()[1]/self::footnote
>                  or 
> preceding-sibling::node()[1]/self::text()[normalize-space(.)='
']]/preceding-sibling::node()[1]/self::footnote">

Dík za nakopnutí. Tohle zabralo:
footnote[preceding-sibling::node()[1]/self::footnote 
or 
preceding-sibling::node()[1]/self::text()[normalize-space(.)='' and
preceding-sibling::node()[1]/self::footnote]] 

Meduňkový čaj dělá divy :-D

Honza
Další informace o konferenci Docbook