Obrázek na obálku

Tomáš Waller tomas.waller na seznam.cz
Čtvrtek Listopad 20 13:03:52 CET 2008


Dobrý den!
Řeším stále obrázek na obálku.
Mám obrázek zadaný v: <fo: region-body,
proto potřebuji, aby body bylo přes celou stránku.
Takže zadám v region-body atribut margin-top="0".
A současně dám pro <fo:region-before extent="0".
Ovšem na stránce mám stále čáru záhlaví.
Abych ji posunul na kraj stránky nebo mimo ni, musel bych zadat pro 
<fo_simple-page-master nikoliv margin-top="0", ale margin-top="-0.2in". 
To vůbec nechápu, proč...
Pak mi ale title přesáhne horní okraj stránky.
Obrázek je pak sice OK, krásně přes celou stránku, ale title je již 
částečně mimo. A nedokážu title posunout.
Když si zadám v template title v titlepage.templates.xsl pro book a 
recto atribut space-before="90pt", cca, tak mi to vůbec na space-before 
nereaguje. Poloha title se nemění.
Mám tedy dotaz - jak mám posouvat nadpis, aniž bych to dělal pomocí 
body.margin.top? body.margin.top musím mít nulové.
Děkuji za radu.
Tomáš Waller  <fo:simple-page-master master-name="cover-first"
             page-width="{$page.width}"
             page-height="{$page.height}"
             margin-top="-0.2in"
             margin-bottom="0"
             margin-left="0"
             margin-right="0">
   <xsl:if test="$axf.extensions != 0">
    <xsl:call-template name="axf-page-master-properties">
     <xsl:with-param name="page.master">cover-first</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
   </xsl:if>
   <fo:region-body margin-bottom="0"
           margin-top="0"
           column-gap="{$column.gap.titlepage}"
           column-count="{$column.count.titlepage}">
         <xsl:attribute name="background-image">
          <xsl:call-template name="fo-external-image">
           <xsl:with-param name="filename" 
select="$filename.image"/>
          </xsl:call-template>
         </xsl:attribute>
         <xsl:attribute 
name="background-attachment">fixed</xsl:attribute>
         <xsl:attribute 
name="background-repeat">no-repeat</xsl:attribute>
         <xsl:attribute 
name="background-position-horizontal">center</xsl:attribute>
         <xsl:attribute 
name="background-position-vertical">center</xsl:attribute>     
</fo:region-body>
   <fo:region-before region-name="xsl-region-before-first"
            extent="0"
            display-align="before"/>
   <fo:region-after region-name="xsl-region-after-first"
           extent="0"
            display-align="after"/>
  </fo:simple-page-master>

Další informace o konferenci Docbook