Nova pozice v zemich EU ID: 405470

query_stringmatas na auto-bus.com query_stringmatas na auto-bus.com
Pondělí Leden 20 17:48:56 CET 2014


Vazeny priteli,
VOLNE MISTO TITUL: Zastupce vedouciho
ODDELENI: Vedeni Prevod Oddeleni

SHRNUTI O PRACOVNIM MISTU: Budete pomahat Predstavenemu financi pri 
priprave, vyvoji a analyze ucetnich informaci rizeni a pri analyze 
rentability. 

HLAVNI FUNKCE
- Uvedene funkce popisuji podnikovy ucel tohoto prace nebo pozice. 
Konkretni zavazky nebo ukoly mohou byt ruzne a byvaji zdokumentovany 
oddelene. Pro provedeni vsech funkci zde citovanych muze a nemusi byt 
potreba spolecnik. Pridane povinnosti mohou byt prideleny, a funkce mohou 
byt upraveny podle potreb firmy.
- Vsechny pridelene zodpovednosti nebo ukoly jsou uvazovany za soucast 
nepostradatelnych funkci, nejsou-li tyto zodpovednosti nebo cile zcela 
oddelene od citovanych funkci, v kteremzto pripade jsou povazovany za 
jine postradatelne funkce.
- Spolecnici zodpovidaji za vynosnou produktivitu prace. Standardy pro 
vykonnost prace mohou byt zdokumentovany oddelene a mohou aktivovat i 
takove funkce zamery, zodpovednosti, nebo ukoly, ktere zde nejsou 
vyslovne uvedeny.
- Veskere funkce povinnosti nebo ukoly by mely byt provadeny cestnym, 
etickym a odbornym zpusobem a splnovany v souladu s platnymi zasadami a 
postupy podniku. V pripade nerozhodnosti nebo nedostatku znalosti o 
zasadach a postupech spolecnosti, si museji clenove vyzadat objasneni 
nebo vysvetleni od svych nadrizenych nebo od opravnenych predstavitelu 
korporace.

Referencni podminky dolozene ze zkusenosti, skoleni, a/nebo zkousek:
- V rozsahu, v jakem jsou zivotne dulezite a vyhrazene pro vykonavani 
predchazejicich nezbytnych funkci
- Dovednosti s praci v programy MS Word, Excel a Outlook.
- Musi byt schopen pracovat na nekolika vice projektech soucasne.
- Vynikajici inzenyrstvi a organizacni schopnosti.
- Vynikajici verbalni a pisemne zkusenosti.
- Zvladnuti ucinne spoluprace prakticky na vsech urovnich spravy a napric 
ruznymi kulturami.
- Vykazoval silu, elan, zacilenost a vytrvalost pri dosahovani cilu.
Pracovni podminky a fyzicke/psychicke Naroky
At jiz s primerenym prizpusobenim nebo bez nej, kandidat musi mit 
fyzickou a psychickou schopnost ucinne realizovat nasledujici popsane 
funkce. Vedle vyse uvedenych pozadavku zahrnuji pozadavky kladene na toto 
pracovni misto take nasledujici:
- Napomahani vyvazenosti pri jednani s vykonnymi rediteli, klienty, 
potencialnimi zakazniky a personalem ve skupinovych podminkach a v 
situacich vyzadujicich vysokou schopnosti a vysledky.
- Musi absolvovat a splnovat korporacni normy co do zazemi a referencnich 
inspekci, rizenych zkousek latek a dotazniku behavioralnich moznosti.
- Prace a prichazeni do styku s citlivymi a soukromymi informacemi.
- Zivotne dulezita schopnost pracovat na mnoha ukolech soucasne.
- Pravidelny mluva a poslech.
- Zadne planovane obchodni cesty.
- Prace PC terminalu.
- Prace primarne vykonavana v kancelarskem prostredi.

Zadatele majici zajem a potrebne kompetence, posilejte prosim sve 
zivotopisy na schvaleni - holdingcz na gmx.com

S pozdravem, David Joseph
Avex Company Inc. 
holdingcz na gmx.com

Vacancy ID: 405470
Date: 20.01.2014Další informace o konferenci Docbook