Zase ten perl ...

Zdenlk Mazanec bluehawk na lucy.troja.mff.cuni.cz
Úterý Duben 1 12:16:04 CEST 1997


Caute .. mam (netradicne) problem s Perlem :
Rekneme, za mam nasledujici usek kodu :

 open(MAIN,"$file") || die $!;
 @main = <MAIN>;
 close(MAIN);

 open(MAIN,">$file") || die $!;
 foreach $main_line (@main)   {
   if ($main_line =~ /$pozn/) 
     {
      print MAIN "$main_line";
      print MAIN "	$num	\n";
     }
   else 
     { print MAIN "$main_line"; }
  }
 close(MAIN);

za predpokladu, ze mam nadefinovane $pozn a $num

Chtel bych, aby tento kod :
1) vyhledal v souboru $file radek s obsahem $pozn (coz ucini)
2) az ho najde, aby ho prepsal jim samym (coz ucini)
3) prepsal nasledujici radek velicinou <tab>$num<tab> (coz NEucini) - ucini
to, za zapise <tab>$num<tab> PRED nasledujici radek (=vlozi radek s
hodnotou <tab>$num<tab> za radek s @pozn :-((((
 vsechny ostatni radky by se mely de-facto ignorovat (prepsat tou samou
hodnotou - vetev else)

Any idea ?
BHDalší informace o konferenci Linux