připojení modemem k VIdeoOnLine

Robert Gajdzica Robert.Gajdzica na codalan.cz
Pondělí Duben 7 08:24:41 CEST 1997


Dobrý den,
mohl by mi, prosím, nìkdo poradit jak se z Linuxu pøipojit modemem k
internetu (konkrétnì pøes Video-On-Line). Pøípadnì jak tento Redhat
linux nastavit tak, aby se pøi požadavku od proxy klienta sám pøipojil k
VOL. Chtìl bych použít apache httpd jako proxy serveru. Po použití
ukázkových scriptù z RedHat 4.1 linuxu se mi zøejmì neovìøí heslo. 


dekuji za pomoc

Robert Gajdzica

------------------------------------------------------
	Robert Gajdzica               -
	Computer Data a.s.            -
	Tel. ++420 2 7078117          -
	<Robert.Gajdzica na codalan.cz>  -
----------------------------------------------------- Další informace o konferenci Linux