ADMIN: Dalsi spam

Jan Kasprzak kas na informatics.muni.cz
Sobota Duben 26 21:08:37 CEST 1997


	Nasledujici je asi moje chyba, nejspis jsem se preklepl pri
psani do .ignored.

-Yenya

: Date: Sat, 26 Apr 1997 09:33:20 +0200 (MEST)
: From: Vladimir Koudelka <koudelka na instruc.com>
: To: Multiple recipients of list <linux na muni.cz>
: Subject: !!!!! SERVIT JE VUL !!!!!
: 
: No co jeste chcete jinyho slyset?

--
\ Jan "Yenya" Kasprzak <kas at fi.muni.cz>    http://www.fi.muni.cz/~kas/
\\ PGP: finger kas at aisa.fi.muni.cz  0D99A7FB206605D7 8B35FCDE05B18A5E //
\\\   Czech Linux Homepage: http://www.fi.muni.cz/~kas/linux/    ///
/// die_if_kernel("Penguin instruction from Penguin mode??!?!", regs); \\\
//              -- from linux/arch/sparc64/kernel/traps.c  \\


Další informace o konferenci Linux