gcc 2.7.2.1 a math.h

Alexandr Malusek malusek na hroch.ujf.cas.cz
Sobota Prosinec 13 18:57:46 CET 1997


barta na uvt.uniag.sk (Roman Pastierik) writes:

> kniznice math.h. Kompilator mi zahlasil nasledujucu chybu:
> 
> /tmp/cca002551.o: In function `main':
> /tmp/cca002551.o(.text+0xe): undefined reference to `sqrt'

Hlaska rika, ze linker nenasel definici funkce sqrt. Ta je (podobne
jako ostatni matematicke funkce) definovana v knihovne libm. Nejde o
chybu kompilatoru - zapomel jste Vas program linkovat s libm.
Pouzijte:

gcc program.c -lm -o program

--
A. Malusek  (malusek na ujf.cas.cz)
UJF AV CR


Další informace o konferenci Linux