Threading v linux na muni.cz

Jan "Yenya" Kasprzak kas na fi.muni.cz
Pátek Říjen 10 08:58:26 CEST 1997


pavel na atrey.karlin.mff.cuni.cz (Pavel Machek) napsal:
: 
: Bylo by mozne vysvetlit listprocesoru, ze by mel zachovavat hlavicky
: 'In reply tu' (jsou to ony, ze), aby fungoval threading?

	Je to zarizeno, listserv propousti In-Reply-To: do linux na muni.cz.

-Yenya

-- 
\ Jan "Yenya" Kasprzak <kas at fi.muni.cz>    http://www.fi.muni.cz/~kas/
\\ PGP: finger kas at aisa.fi.muni.cz  0D99A7FB206605D7 8B35FCDE05B18A5E //
\\\   Czech Linux Homepage: http://www.fi.muni.cz/~kas/linux/    ///
///   MS is a lot better at making money than it is at making    \\\
//    good operating systems.         --Linus Torvalds     \\


Další informace o konferenci Linux