Jak nainstalovat zvuk. kartu?

Roman Bouchner phaphe na dracula.sh.cvut.cz
Čtvrtek Červen 4 23:34:50 CEST 1998


David Olszynski wrote:

> Mam instalovany rh 5.0 spolu s w95.
> Ve w95 mi zvukova karta funguje,
> v Linuxu ne, at nastavim cokoli
> v programu sndconfig(nebo tak nejak podobne).
> Mam SB Pro.
> Predem dik za pomoc.

 ja jsem nastavoval zvukovku pri kompilaci jadra
                 phaphe

--
 Home page:
  http://cs.felk.cvut.cz/~xbouchne
  http://nightmare.sh.cvut.cz/~phaphe
 Talk:
  phaphe na smejd.sh.cvut.cz
  http://smejd.sh.cvut.cz
 Irc:
  PhaPhe

Další informace o konferenci Linux