Kernel 2.3.X

Jan.Tomasik na iccc.cz Jan.Tomasik na iccc.cz
Sobota Červenec 10 20:42:59 CEST 1999


Prosim o radu:
Mam potize s prekladem kernelu 2.3.x, ale nevim cim jsou zpusobene viz.:

gcc -E -C -P -I/usr/src/linux-2.3.10/include -imacros
/usr/src/linux-2.3.10/incl
ude/asm-i386/page_offset.h -Ui386 arch/i386/vmlinux.lds.S
>arch/i386/vmlinux.lds
ld -m elf_i386 -T /usr/src/linux-2.3.10/arch/i386/vmlinux.lds -e stext
arch/i386
/kernel/head.o arch/i386/kernel/init_task.o init/main.o init/version.o \
    --start-group \
    arch/i386/kernel/kernel.o arch/i386/mm/mm.o kernel/kernel.o mm/mm.o
 fs/f
s.o ipc/ipc.o \
    fs/filesystems.a \
    net/network.a \
    drivers/block/block.a drivers/char/char.a drivers/misc/misc.a
drivers/ne
t/net.a drivers/cdrom/cdrom.a drivers/pci/pci.a drivers/video/video.a \
    /usr/src/linux-2.3.10/arch/i386/lib/lib.a
/usr/src/linux-2.3.10/lib/lib.
a /usr/src/linux-2.3.10/arch/i386/lib/lib.a \
    --end-group \
    -o vmlinux
fs/filesystems.a(fat.o): In function `fat_file_write':
fat.o(.text+0x264e): undefined reference to `update_vm_cache'
net/network.a(ipv4.o): In function `ip_forward':
ipv4.o(.text+0x6d21): undefined reference to `net_cpu_congestion'
make: *** [vmlinux] Error 1

s jadry 2.2.x zadne potize nebyly ( ani s 2.2.10 )

Diky

Jan Tomasik
Další informace o konferenci Linux