rh61 a cestina na konzoli

Robert Vojta penguin na devil.mendelu.cz
Úterý Říjen 5 11:58:08 CEST 1999


# Po instalaci RH Linuxu 61 a volbě CZECH language se mi nedobře zobrazují
# iso2 znaky na konzoli.
# Neví někdo, v čem j problém?

 V tom, ze asi mate spatne nastavene fonty, sve pripominky k RH 6.1 posilejte
na redhat-cz na linux.cz Teda vecne pripominky k funkcnosti zatim RH6.1pre.
 Jinak je na prvnich 10-ti radich napsano:

   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   !!!!!!!! Současný stav této distribuce není finální !!!!!!!!
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Diskuzní list, který se zabývá touto českou mutací distribuce RedHat
6.0, se jmenuje redhat-cz na linux.cz. Pokud máte připomínky, podněty či
jiné materiály, které s ní souvisí, obraťte se do tohoto diskuzního
listu. Můžete se do něj přihlásit zasláním dopisu na adresu
redhat-cz-subscribe na linux.cz, nápovědu pak zasláním dopisu na adresu
redhat-cz-help na linux.cz. Archív konference najdete na adrese
http://odysseus.linux.cz/cgi-bin/indexmsg.cgi?list=redhat-cz.

Prosíme, neobracejte se na autory distribuce a balíčků s dotazy. Nejprve
se snažte najít řešení v přebohaté dokumentaci (je k dispozici na tomto
CD, po instalaci obvykle v adresáři /usr/doc/jméno_porogramu-verze i
jinde na Internetu, viz níže) a pak se teprve obraťte do výše zmíněné
konferece. Českým autorům posílejte POUZE hlášení chyb, o kterých jste
100% přesvědčeni, že je mohou opravit, nejlépe i popisem nápravy. Pro
hlášení a sledování chyb ve vlastní distribuci slouží Bugzilla firmy 
Red Hat (http://developer.redhat.com/). V žádném případě se neobracejte
na autory distribuce se svými HW či SW problémy! Support si můžete zaplatit
u českých odborníků nebo přímo u firmy Red Hat (http://www.redhat.com/).

Výchozím místem pro informace o Linuxu je http://www.linux.cz/.

Toto CD je poskytováno bez jakýchkoliv záruk na obsažená data. Obsahuje
distribuci RedHat Linux 6.0 pro počítače PC i386 a vyšší upravenou tak,
aby co nejlépe vyhovovala českému prostředí. Licenční podmínky
jednotlivých děl se mohou lišit a jsou obsaženy na tomto CD. V zásadě se
dá říci, že drtivá většina software obsaženého na tomto CD je poskytnuta
zdarma, což Vás ovšem nezbavuje povinnosti řídit se přiloženými
licencemi, zvláště pak GPL licencí obsaženou v kořenovém adresáři tohoto
CD v souboru s názvem COPYING (její překlad najdete na CD v souboru
./doc/www.gnu.cz/gplcz.html).

...

 Robert

--

          Robert Vojta penguin-at-mendelu-cz
         Ustav informatiky - PEF - MZLU v Brne
           tel. 05-45132938, 0603-167911


Další informace o konferenci Linux