Nemocný www.debian.cz :-(

Milan Zamazal mz na pdm.pvt.net
Čtvrtek Říjen 7 15:07:10 CEST 1999


>>>>> "MZ" == Milan Zamazal <pdm na debian.cz> píše:

    MZ> Došlo k zatím blíže neurčené hardwarové poruše serveru
    MZ> www.debian.cz.  Tím pádem jsou až do odvolání mimo provoz
    MZ> všechny služby tohoto serveru, včetně mailing listu
    MZ> \(cz\|sk\)debian-l na .

Server je již po úspěšné operaci a je mu zase dobře.
Obsah disků nebyl poruchou nijak dotčen, pouze je zatím nekonzistentní
archív, protože probíhá pravidelný mirror ftp.debian.org.

Milan ZamazalDalší informace o konferenci Linux