zakazane / na konci pri cp ?

Martin Macok macok na kocour.ms.mff.cuni.cz
Pátek Říjen 8 08:40:53 CEST 1999


On Fri, 8 Oct 1999, Milos Prudek wrote:

[martin na sarah martin]$ cp diffs.gz /tmp
[martin na sarah martin]$ ls -l /tmp/diffs.gz 
-rw-r--r--  1 martin  users     366 Oct 8 08:30 /tmp/diffs.gz
[martin na sarah martin]$ cp diffs.gz /tmp/
[martin na sarah martin]$ ls -l /tmp/diffs.gz 
-rw-r--r--  1 martin  users     366 Oct 8 08:31 /tmp/diffs.gz

 JINAK:
[martin na sarah martin]$ cp diffs.gz /tmp
[martin na sarah martin]$ cp diffs.gz /martintmp/
[martin na sarah martin]$ diff /tmp/diffs.gz /martintmp/diffs.gz 
[martin na sarah martin]$ 

Takze v obou pripadech provedl naprosto to same ...
Red Hat 6.1
cp (GNU fileutils) 4.0
gzip 1.2.4

Tak bych to videl na bug nekde u vas ...

Ten strace se pouziva takto:
strace -o vystup.txt prikaz -jehoparametry hodnotyparametru ...

V souboru vystup.txt budou ulozena v textove podobe systemova volani atd.,
ktere provadel prikaz -jehoparametry hodnotyparametru ...
Zkuste vytvorit vystup.txt pro obe varianty prikazu a ty "diffnout" ...

-- 
 -===========================<ISO-8859-2-compatible>=- 
 |      Martin Mačok              |
 | email: martin.macok na st.mff.cuni.cz        |
 | WWW:  http://kocour.ms.mff.cuni.cz/~macok/   |
 -===================================================-
 ... but Microsoft is today and Linux is tomorrow ...Další informace o konferenci Linux