CVS a web projekty

Milan Zamazal mz na pdm.pvt.net
Pátek Září 17 12:24:32 CEST 1999


>>>>> "ZH" == Zdenek Hatas <Zdenek.Hatas na unient.cz> píše:

    ZH> Nevi nekdo jak donutit CVS, aby mi nerozrubal obrazky???  Asi to
    ZH> souvisi z crlf

Pitomá otázka: Ukládáte je do CVS jako binární soubory?  Pokud ne, tak
viz kapitola "Handling binary files" CVS manuálu.

Milan Zamazal

-- 
http://www.freesoft.cz/~pdm


Další informace o konferenci Linux