Meta-FAQ konference linux na linux.cz

Jan Yenya Kasprzak kas na fi.muni.cz
Pátek Prosinec 1 00:00:03 CET 2000


Meta-FAQ konference linux na linux.cz
==================================

Datum poslední změny: 15. září 2000


Obsah
-----

 * Změny oproti poslední verzi

 * O Meta-FAQ

 * Provoz konference

 * Zaměření konference

 * Informační zdroje mimo konferenci linux na linux.cz

 * Pravidla slušného chování v Síti

 * Jak správně zvolit Subject

-----------------------------------------------------------------


Změny oproti poslední verzi
---------------------------

 * Změna umístění archívu konference.

-----------------------------------------------------------------


O Meta-FAQ
----------

 * Účel tohoto dokumentu:
  Meta-FAQ konference linux na linux.cz slouží jako úvodní
  informace o konferenci pro nové uživatele a jako dokument,
  který stanovuje pravidla chování v této konferenci. Meta-FAQ
  neobsahují vlastní FAQ, to jest odpovědi na často kladené
  dotazy v konferenci linux na linux.cz. Umístění FAQ je uvedeno
  dále.

 * Jak získat tento dokument:

   * Tento text je zasílán všem nově přihlášeným účastníkům
    konference linux na linux.cz.

   * Je také periodicky zasílán do této konference jejím
    správcem.

   * Dokument je dostupný na URL
    http://www.linux.cz/mailing-list.

   * Dokument lze také získat zasláním libovolného e-mailu na
    adresu linux-info na linux.cz.

 * O autorovi:
  Meta-FAQ konference linux na linux.cz napsal a udržuje Jan
  "Yenya" Kasprzak, <linux-owner na linux.cz>. Připomínky a dotazy
  k tomuto dokumentu směřujte prosím na tuto adresu.

 * Poděkování:

   * Martinu Bílému, autorovi FAQ konference
    net na cs.felk.cvut.cz, který mi umožnil inspirovat se těmito
    FAQ a dokonce převzít některé pasáže.

   * Janu Pazdziorovi za překlad textu o volbě Subjectů.

   * Petru Macháčkovi za čtení a korektury tohoto dokumentu,
    jakož i za další podněty.

-----------------------------------------------------------------


Provoz konference
-----------------

 * Chod konference zajišťuje listserver CZLUGu, používající
  software ezmlm.

 * Správcem konference linux na linux.cz je Jan "Yenya" Kasprzak
  <linux-owner na linux.cz>.

 * List server umí automaticky obsluhovat administrativní
  příkazy. Neposílejte je prosím do listu! Pošlete zprávu na
  adresu příslušného příkazu:

   * Pro přihlášení do listu, pošlete e-mail na adresu:
    linux-subscribe na linux.cz.

   * Pro odhlášení se z listu použijte adresu
    linux-unsubscribe na linux.cz.

   * Často kladené dotazy (FAQ) a odpovědi na ně shromažďuje
    pro tuto konferenci <A HREF
    "mailto:letty na mrakoplas.phil.muni.cz">Zdeněk Pytela
    <letty na mrakoplas.phil.muni.cz>. FAQ jsou dostupné na
    adrese http://www.phil.muni.cz/~letty/linuxfaq/. Systém
    vytváření FAQ se zřejmě bude ještě vyvíjet.

   * Informace o listu (tento dokument) a FAQ (často kladené
    dotazy) získáte zasláním dopisů na následující adresy:
    linux-info na linux.cz linux-faq na linux.cz (FAQ přes E-mail
    zatím není v provozu).

   * Podobné adresy existují i pro list digestů:
    linux-digest-subscribe na linux.cz
    linux-digest-unsubscribe na linux.cz

   * Zprávy číslo 123 až 145 z archívu (maximálně 100 zpráv na
    jeden mail) získáte zasláním zprávy na následující adresu:
    linux-get.123_145 na linux.cz

   * Seznam zpráv se subjectem a autorem zpráv 123-456 -
    e-mail: linux-index.123_456 na linux.cz Tyto adresy vždy
    vrací seznam 100 zpráv, maximálně 2000 na jeden požadavek.
    Takže ve výše uvedeném příkladě ve skutečnosti dostanete
    seznam zpráv 100-499.

   * Pro získání zpráv se stejným subjectem jako zpráva 12345
    pošlete prázdný mail na adresu:
    linux-thread.12345 na linux.cz Zprávy ve skutečnosti nemusí
    být prázdné - budu jejich obsah ignorovat. Jediná důležitá
    věc je ADRESA na kterou mail posíláte.

   * Můžete se také do listu přihlásit pod jinou adresou -
    například "pepa na domena.cz". Stačí přidat pomlčku a novou
    adresu s rovnítkem (=) namísto zavináče:
    linux-subscribe-pepa=domena.cz na linux.cz

   * Odhlásit tuto adresu lze pomocí mailu na adresu
    linux-unsubscribe-pepa=domena.cz na linux.cz V obou případech
    pošlu žádost o souhlas na tuto adresu. Když ji dostanete,
    jednoduše na ni odpovězte a vaše přihlášení/odhlášení se
    dokončí.

 * Konference je dostupná též ve formě digestu (digest je jeden
  velký mail, který obsahuje jednotlivé příspěvky z konference
  za určité období, například jeden den). Do digestu se lze
  přihlásit zasláním prázdného mailu na adresu
  linux-digest-subscribe na linux.cz, odhlásit se lze zasláním
  prázdného mailu na adresu linux-digest-unsubscribe na linux.cz.

 * Pokud nechcete dostávat příspěvky s diakritikou, můžete se
  přihlásit do listu linux-ascii, který obsahuje všechny
  příspěvky z hlavní konference, ale jsou přefiltrované do
  sedmibitového ASCII textu. Přihlásit se lze zasláním mailu na
  adresu linux-ascii-subscribe na linux.cz, pro odhlášení slouží
  adresa linux-ascii-unsubscribe na linux.cz. Příspěvky je ovšem
  nutno zasílat na adresu hlavní konference, linux na linux.cz,
  nikoli snad na adresu linux-ascii na linux.cz.

 * Archív konference je dostupný i přes Web na adrese
  http://www.linux.cz/lists/archive/linux/. Je tam i vyhledávací
  mechanismus.

 * Posílání příspěvků do konference:
  Diskusní příspěvky do konference (nikoli však příkazy pro
  listserver) se posílají na adresu linux na linux.cz.

 * Konference linux na linux.cz je dostupná také v Usenet News pod
  jménem cz.comp.linux. Příspěvky zaslané do konference se
  objeví i v news a naopak.

 * Identifikace zpráv z konference. Dopisy, které listserver
  posílá z tohoto listu, mají všechny následující řádek v
  hlavičkách. Tento řádek lze použít například při strojovém
  třídění/filtrování pošty:
  Mailing-list: contact linux-help na linux.cz; run by ezmlm

-----------------------------------------------------------------


Zaměření konference
-------------------

 * Diskusní list linux na linux.cz je zaměřen na diskusi o operačním
  systému Linux.

 * V konferenci linux na linux.cz je povoleno používat českého,
  slovenského a případně anglického jazyka.

 * Do konference linux na linux.cz lze zasílat příspěvky v
  sedmibitovém ASCII kódování bez diakritiky, případně zprávy s
  diakritikou v kódování ISO 8859-2 (MIME typ text/plain;
  charset=ISO-8859-2). Takováto zpráva ovšem musí mít korektní
  MIME hlavičky včetně typu dokumentu a přenosového kódování.
  Není-li váš poštovní program schopen zpracovávat zprávy s
  diakritikou, můžete se přihlásit do sub-listu linux-ascii, kam
  jsou zprávy z hlavního listu zrcadleny s odstraněnou
  diakritikou.

 * Zasílané zprávy nechť jsou pokud možno typu text/plain,
  vyjímečně multipart/mixed s částmi typu text/plain. Je
  striktně zakázáno posílat do konference zprávy typu
  multipart/alternative, to jest tentýž obsah zprávy ve více
  formátech (například běžný text a HTML).

 * Do konference je možno posílat zprávy, týkající se operačního
  systému Linux, softwaru, zahrnutého v distribucích Linuxu a
  produktů používaných pod Linuxem.

 * U diskuse o obecném softwaru, který běží mimo jiné i pod
  Linuxem je nutno zvážit, je-li váš problém dostatečně svázán s
  Linuxem (například používáte implicitní konfiguraci daného
  softwaru, která je dostupná v jedné z distribucí linuxu a
  pravděpodobně se liší od jiných systémů).

 * Dotazy na obecný GNU i jiný software je lépe posílat do
  konference se zaměřením na UNIX. Stejně tak u problémů, které
  více souvisejí s jinou oblastí více než s Linuxem (správa
  sítě, WWW a podobně).

 * Diskuse o hardwaru

 je povolena pouze v případě, že se jedná o diskusi podpory
 daného hardwaru pod Linuxem nebo se diskuse jinak přímo dotýká
 Linuxu. *Dotazy Linuxových začátečníků jsou v konferenci vítány,
  nicméně konference by neměla nahrazovat učebnici UNIXu nebo
  shellu. Dotazy typu "Co je adresář?" nebo "Co je
  shell-script?" sem nepatři.

 * Zprávy mimo zaměření konference (off-topic): Neposílejte do
  konference zprávy, které jsou mimo její zaměření, a to ani v
  případě, že do byste do Subjectu chtěl uvést upozornění, že
  jde o off-topic příspěvek (když autor ví, že je to off-topic,
  tak proč to sem posílá?).

 * Do konference je zakázáno psát komerční příspěvky, kromě
  případů, uvedených v dalších bodech těchto pravidel. Porušení
  tohoto pravidla může mít za následek až zákaz přístupu ke
  konferenci pro uživatele nebo i pro celou doménu.

 * Pokud se do konference dostane nějaký hromadný komerční dopis
  (zpráva komerčního charakteru rozesílaná do více konferencí v
  Internetu), bude to mít za následek zákaz přístupu ke
  konferenci pro celou doménu, odkud dopis přišel.

 * Do konference je striktně zakázáno posílat komerční informace
  v anglickém jazyce.

 * Do konference je možno posílat nabídky zaměstnání, pokud
  nabízené zaměstnání v sobě zahrnuje práci s Linuxem. V
  takovéto nabídce musí být řečeno, že jde o práci s Linuxem.
  Musí obsahovat Subject začínající "Job offer:" nebo "Nabídka
  zaměstnání:". Zpráva nesmí obsahovat žádné číselné informace o
  finanční stránce věci. Od jedné firmy smi přijít do konference
  nejvýše jedna zpráva tohoto druhu za 14 dní.

 * Do konference je možno posílat komerční informace o
  produktech, nabízených firmami, pokud má nabízený produkt
  přímou spojitost s Linuxem (literatura, distribuce Linuxu,
  hardware - sem mohou patřit informace o multiportových
  kartách, nebo o boot-romkách, které umi nabootovat Linux a
  podobně). Délka takovéto zprávy musí být co nejvíce omezena.
  Zpráva musí v Subjectu obsahovat jednoznačnou informaci o tom,
  že jde o komerční nabídku zboží nebo služeb ("Commercial:", "Nabídka
  zboží:", a podobně). Zpráva nesmí obsahovat informace o cenách
  produktů, ani srovnání s cenami jiných firem. Od jedné firmy
  smí přijít do konference nejvýše jedna zpráva tohoto druhu za
  14 dní. A neměla by sem periodicky chodit oznámení o
  produktech, na kterých se od minulého oznámení nic nezměnilo.

  Příklad subjectu: "Nabídka zboží: TeX pro Linux na CD."
  Příklad zprávy: "Firma xdvi, a.s. prodává novou distribuci
  TeXu pro Linux na 13 CD. Bližší informace na www.xdvi.cz,
  e-mailem na adrese info na xdvi.cz nebo telefonem na čísle
  0609111222".

 * V konferenci se nesmějí objevit nabídky na nelegálně šířený
  software. Nelegální šíření softwaru poškozuje volně šiřitelný
  software. Je pravda, že základní software by měl být zdarma (o
  tom ostatně je celý Linux a GNU), ale čím více se bude
  používat nelegální software, tím menší bude tlak na to, aby
  někdo vyvíjel volně šiřitelný software jako alternativu
  komerčních programů.

 * Na příspěvky, které odporují těmto pravidlům, reaguje pouze
  správce konference, a to buďto upozorněním odesílateli zprávy,
  nebo v případě širší diskuse, která se dostane mimo zaměření
  této konference i upozorněním v konferenci. Správce konference
  si vyhrazuje právo zakázat přístup do konference osobám nebo i
  doménám, které soustavně porušují tato pravidla.

-----------------------------------------------------------------


Informační zdroje mimo konferenci linux na linux.cz:
-------------------------------------------------

 * Diskusní skupiny, webovské servery a další informace o
  zdrojích v českém Internetu jsou sumarizovány v Seznamu zdrojů
  v České republice, dostupném na URL
  http://www.ces.net/cz/resources.html.

 * Některé informace o Linuxu je možno získat přes WWW na Czech
  Linux Homepage, http://www.linux.cz. Tato stránka obsahuje i
  odkazy na některé světové zdroje.

 * Síťové noviny (Usenet News): Strom comp.os.linux.*.

 * Příbuzné diskusní skupiny:

   * Linux: czman na czman-help na linux.cz. - diskuse o českých
    manuálových stránkách v Linuxu a lokalizaci Linuxu obecně.

   * RedHat: redhat-cz na redhat-cz-help na linux.cz - diskuse o
    vytváření lokalizované verze RedHat Linuxu.

   * UNIX: munix-l na listserv na muni.cz. - diskuse o UNIXu a
    jemu podobných systémech.

   * Free software: freesoft na listserv na freesoft.cz. - diskuse
    o free software obecně.

   * Textové editory: Newsová skupina cz.comp.editors, editors
    na editors-help na linux.cz. - diskuse o textových editorech
    a jejich vlastnostech.

   * Internet z uživatelského hlediska: smajlik na
    listserv na cs.felk.cvut.cz.

   * Správa sítě Internet: net na listserv na cs.felk.cvut.cz.

   * WWW: www-l na listserv na lanprojekt.cz, www-l na
    listserv na savba.sk.

   * Apache, PHP, MySQL a podobne: was-l na listserv na pvtnet.cz.

   * Perl: perl na listserv na muni.cz - diskuse o programovacím
    jazyku Perl.

   * Python: czpython-l na listserv na pvt.net - diskuse o
    programovacím jazyku Python.

   * Sendmail: sendmail na sendmail-help na linux.cz - diskuse o
    Mail Transport Agentech (sendmail).

-----------------------------------------------------------------


Pravidla slušného chování v Síti
--------------------------------

 * Před položením dotazu nejprve vyzkoušejte všechny způsoby, jak
  problém vyřešit vlastními silami. Působí trapně, kladete-li
  dotaz, který lze vyřešit po nahlédnutí na prvních několik
  řádků příslušného README nebo manuálové stránky. Zkuste též
  problém konzultovat nejprve s vaším lokálním systémovým
  administrátorem (nejste-li zrovna administrátorem vy sám :-).
  Hledáte-li něco, zkuste použít také síťové vyhledávací
  prostředky jako je AltaVista nebo DejaNews.

 * Tato konference není bezplatná hotline. Bylo by dobré, aby
  přinášela užitek i vyspělejším uživatelům a aby tito nebyli
  odrazování množstvím dotazů, které lze zodpovědět po prvním
  nahlédnutí do manuálové stránky. V této konferenci nejsou
  lidé, kteří by byli povinni zodpovídat vaše dotazy. Projevte
  prosím aspoň minimálně svoji vlastní iniciativu při řešení
  problému.

 * Na druhé straně by bylo špatné, kdyby se každý bál na cokoli
  se zeptat v obavě, aby nebyl odbyt odpovědí, že jeho dotaz sem
  nepatří. Pokud nevidíte řešení problému (který by se ovšem měl
  týkat Linuxu -- dotaz na Základní otázku života, vesmíru a
  vůbec sem raději neposílejte), a z manuálové stránky to není
  jasné, neobávejte se poslat sem dotaz.

 * V dotazu uveďte pokud možno co nejvíce informací o vašem
  problému. Je například dobré vědět jakou distribuci Linuxu
  používáte, jaká je verze softwaru, se kterým máte problémy, a
  tak podobně.

 * Zasílaný článek si po sobě před odesláním přečtěte. Ostatní
  lidé v konferenci si o vás udělají názor i podle vašich
  gramatických chyb. Také prozkoumejte logickou stavbu vašeho
  textu. Bude všem jasné, na co se vlastně ptáte, nebo co chcete
  říci?

 * Je zakázáno posílat do této diskusní skupiny zprávy,
  obsahující vulgární nebo urážlivé výrazy.

 * Je-li váš příspěvek delší, můžete to oznámit v Subjectu
  přidáním řetězce "(long)" nebo uvést na začátku zprávy krátké
  shrnutí textu, který následuje.

 * Pokud si myslíte, že s podobným problémem se setkalo více lidí
  a že by do konference přšlo několik stejných odpovědí, napište
  v závěru zprávy, aby se odpovědi zasílaly na vaši adresu s
  tím, že pošlete shrnutí. Totéž je dobré udělat u témat, která
  jsou sporná a mohou vyvolat válku slov (flame war) --
  například: "Je Linux lepší než FreeXXX?".

 * V odpovědích na dotazy citujte pouze jméno tazatele a malou
  část jeho zprávy, ze které je jasné na co pak odpovídáte.
  Ocitovat celou zprávu včetně signatury je zbytečné a je to
  považováno za prohřešek proti pravidlům slušného chování v
  Síti.

 * Zalamte řádky ve vaší zprávě tak, aby měly méně než 80 znaků
  (tedy cca 75 až 78 znaků).

 * Připojte na konec zprávy svoji signaturu, oddělenou řádkem se
  dvěma pomlčkami ("--"). Tato signatura by měla dávat další
  informace o tom, co jste zač (kde pracujete a podobně).
  Signatura by neměla být delší než pět řádků (nepočítaje v to
  řádek "--").

 * Nakonfigurujte si svůj mailovací program tak, aby neposílal do
  listu žádná zbytečná data (ms-tnef a podobně) a také aby
  posílal jen textové maily. Neposílejte prosím do konference
  maily, které obsahují tentýž text jednou jako text a jednou
  jako HTML.

 * Do této konference není vhodné posílat větší množství
  binárních dat, jako jsou například balíky softwaru. Takováto
  data raději někde vystavte na FTP nebo WWW a pošlete do
  konference jen příslušné URL.

 * Na off-topic příspěvky reagujte prosím nejvýše zasláním dopisu
  původnímu odesilateli, nikdy dopisem do konference. V případě
  že bude v konferenci delší off-topic debata, bude na ni
  reagovat správce konference.

 * Neposílejte do konference testovací zprávy.

 * Pokud si diskusní list linux na linux.cz posíláte do nějakého
  lokálního newsového stromu, zařiďte prosím to, aby příspěvky
  vámi posílané chodily s korektní From: hlavičkou a ne s
  adresou vaší soukromé brány.

-----------------------------------------------------------------


Jak správně zvolit Subject
--------------------------

Viz http://www.fi.muni.cz/~adelton/cz_subject_lines.html, český
překlad Jan Pazdziora.

 * Popis
  Kvalita Vašeho řádku se Subjectem přímo ovlivňuje kvalitu
  odpovědí, které dostanete. Zvolit správný Subject je proto
  velmi důležité.

 * Správné Subject řádky
  Následující řádky popisují přesně, čeho se článek týká, jsou
  to příklady, jak by Subjecty měly vypadat:

  Netscape 3.0 a bus error s RH 4.0
  Apache non-IP Virtual Hosts
  Xfree86 beta - jak upgradovat?
  syslogd 1.3-0 ve Slackware 3.1
  getpwnam() & /etc/shadow
  Jak doinstalovat moduly do perlu 5.002 (CGI-Lite)

 * Špatné Subject řádky
  Následující řádky neříkají o obsahu příspěvku vůbec nic:

  Jak mám začít???!! :-(
  Je to těžké?
  Co říkáte na tohle?
  *&]+
  Test
  Stupidní dotaz
  Oznámení

  Tyto řádky obsahují slova s negativním podtónem
  (negative-flash words, viz. níže):

  Problém s UNIXEM - začátečník
  Začínám, potřebuji pomoc
  Úplný začátečník. Help.
  Stupidní dotaz ohledně netscape
  Jednoduchý problém - vyřešíte ho?

 * Chybějící řádka se Subjectem
  Lidé, kteří by Vám jinak odpověděli rychle a odborně, mají
  tendenci přeskakovat příspěvky, u kterých není Subject uveden.

 * Slova s negativním podtónem
  Následující slova v Subjectu zaručují, že jisté procento lidí
  Váš příspěvek úmyslně přeskočí.

   * dotaz question
    Je to asi hodně jednoduché, dá se to najít v manových
    stránkách nebo ve FAQ.

   * expert, guru
    Pravděpodobně na tento problém guru nepotřebujete. Guru to
    ví, a proto Vám nebude odpovídat.

   * jednoduchý simple
    Tohle by mělo napovědět Vám samotným, že odpověď je asi
    někde v manových stránkách, jen si dát tu práci a najít
    ji. Nemrhejte časem ostatních lidí s něčím takovýmto.

   * pomoc help
    Tohle zní, že už jste to vzdali a odevzdaně čekáte, a nebo
    jste to vůbec nezkoušeli. Pokud tohle slovo vynecháte,
    budou se lidé Vašemu dotazu věnovat mnohem radši.

   * prosím please
    Nežadoňte, k ničemu to nevede.

   * sex women girls money
    Lidé, kteří umí dát kvalitní odpověď, nemají náladu na
    Vaše blbnutí.

   * stupidní stupid
    Tohle je ponižující. Lidé neradi plýtvají časem kvůli
    něčemu, co je stupidní. Když jim nebudete říkat, že je to
    stupidní, dočkáte se mnohem lepších odpovědí.

   * začátečník beginner newbie novice
    Spousta lidí přeskakuje články uvedené takovýmto
    prohlášením.

 * Věci vyvolávající negativní postoj
  Stejně jako výše uvedená slova, i následující může způsobit,
  že většina chytrých lidí bude Váš příspěvek ignorovat.

   * VELKÁ PÍSMENA
    Nepište řádek se Subjectem celý velkými písmeny. Spoustě
    lidí je to protivné, anebo okamžitě začnou mít pocit, že
    jste začátečník. V každém případě Váš příspěvek přeskočí.
    Ono není vůbec nic špatného na tom, být začátečník, každý
    jednou byl, ale není potřeba to roztrubovat do světa.

   * Vykřičníky!!!!!!
    Spousty vykřičníků nebo otazníků vypadají přehnaně a
    naznačují, že jste ignorant. V každém případě to spoustu
    odborníků odradí od toho, aby Vám odpovídali.

 * Špatně, ale chybí tomu málo
  Existují i řádky, které jsou špatné, ale dají se snadno
  opravit:

  Pomoc: Perl 5.002, RH 4.0, gcc 2.7.2, dynamická paměť
  Konfigurace listproc 6.0c, prosím.

-----------------------------------------------------------------


Jan "Yenya" Kasprzak
--------------------


Další informace o konferenci Linux