math.h

Jan Slezak J.Slezak na sh.cvut.cz
Středa Červenec 5 18:40:16 CEST 2000


Dobrý den,

potřebuji  využít ve svém programu goniometrické funkce. Zde je jen malý
příklad zdroj. kódu:

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.1415926

int main(void)
{
  double x;

  x = PI * 3 + 0.5;
  printf("sin(3 * pi + 0.5) = %f", sin(x));

  return (0);
}

při pokusu o vytvoření spustitelného souboru dostanu následující
hlášení:

[slawek na jenici mth]$ gcc pok.c -o vys
/tmp/ccISOhgh.o: In function `main':
/tmp/ccISOhgh.o(.text+0x2c): undefined reference to `sin'
collect2: ld returned 1 exit status

V souboru math.h by přitom měly být goniometrické funkce popsány.
Kde mám hledat chybu?  Mám systém RedHat 6.1, jádro 2.2.16.

Díky za reakce,

Jan Slezák
Další informace o konferenci Linux