Samba jako WINS server

Miroslav Petricek mpe na stavos.cz
Úterý Červenec 18 22:03:36 CEST 2000


Já vím, edávno se to tu probíralo, ale nějak mi stále není jasných
pár věcí o Sambě. Omlouvám se, protože každý dotaz na Sambu je tak
trochu off-topic.

Mám Samba server 2.0.7, ke kterému je připojeno asi třicet
smíšených Windows (95, 95OSR2, 98, NT) klientů, uspořádaných
do dvou fyzických sítí (192.168.0.0/24 a 192.168.1.0/24).
V síti funguje DHCP, který mj. dopravuje klientům informaci o
WINS serveru:

option netbios-name-servers 192.168.0.2;
option netbios-dd-server 192.168.0.2;
option netbios-node-type 8;

V souboru /etc/smb.conf mám mj:

wins support = yes
name resolve order = wins lmhosts hosts bcast
dns proxy = no

Pokud na nějakém klientu otevřu "Network Neighborhood", tak vidím
pouze počítače na stejném síťovém segmentu. Teprve, pomocí funkce 
find můžu najít i vzdálené počítače. To je však pro mé uživatele
poněkud těžkopádné a spíše by jim vyhovovalo, kdyby všechny počítače
byly vidět za tou výše zmíněnou ikonou.

Jak se můžu přesvědčit, že klienti skutečně používají k vyhledávání
vzdálených počítačů WINS a ne třeba /etc/hosts ?

Pokud mám WINS funkční (asi ano, neboť na nmblookup na server odpovídá
ze 127.0.0.1 a ne broadcast), tak proč nejsou vidět také vzdálené
počítačev "Síťovém Sousedství" ?
-- 
/* ____________________________________________________
  |  Miroslav Petricek        mpe na stavos.cz |
  |  Jaromerice n/Rok, Czech Rep.  ICQ: 56183467 |
  |--------------------------------------------------|
  | The instructions said: "Windows 2000 or better," |
  |   so I installed Linux.            |
  |__________________________________________________| */


Další informace o konferenci Linux