SSH + ifconfig + ipchains

Miroslav Pragl miroslav.pragl na omega-optix.cz
Úterý Únor 19 09:52:53 CET 2002


nefunguji nebo nejsou v ceste (which ifconfig)?

MP

> > Když se připojuji na server (který vládne intranetu a
> funguje jako brána do
> > internetu) přes SSH jako root, nefungují mi některé příkazy
> jako ifconfig,
> > ipchains atd. Jedná se o bezpečnostní pojistku ? Jak to
> obejít, sníží se tím
> > bezpečnost? Podle mne ano.
Další informace o konferenci Linux