co se deje ? - softwarove patenty

PetoR - www.lentus.sk konfery na lentus.sk
Pátek Květen 14 21:46:04 CEST 2004


GENTOO wrote:

> Mate nekdo nejake aktualni informace ? Co je to za
> bordel s tim COREPERem ? Oni chteji prijmout fakt
> ten puvodni navrh ? Mam se pripravit na emigraci
> nebo co ?
> 

http://www.zive.cz/h/Byznys/AR.asp?ARI=116373&CAI=2033

"Pr(ístup Komise a Rady k této direktive( je šokující. Plne( využívají 
všech možností jak obcházet demokracii, kterou vytvár(í souc(asné 
Community Law. Nejdr(íve ignorovali 94 % všech úc(astníku* jejich vlastní 
konzultace bez toho, aby poskytli ne(jaké vysve(tlení, krome( toho, že te(ch 
6 % pr(edstavuje "ekonomickou ve(tšinu". Ted( úplne( ignorují hlasování 
Evropského parlamentu a mimochodem také Economic and Social koncil a 
Council of Regions. De(lají to proto, protože takto ve(tšinou uspe(jí," 
zlobí se napr(íklad c(len parlamentu z Dánska.

Minulý týden se ale situace ješte( dále výrazne( pr(iostr(ila. Pr(i 
str(edec(ním hlasování COREPERu dostal tento návrh zákona takovou podporu, 
že se zar(adil do kategorie dokumentu*, které se budou pr(edkládat 
ministru*m pouze k formálnímu schválení. Ano, zákon se nebude projednávat 
ani o ne(m nebude žádná diskuze, bude pouze pr(edložit ke schválení. Proti 
hlasovali zástupci Ne(mecka, Belgie, Dánska a Slovenska. C(eši byli pro.
[apelujte, prosim, na svojich zastupcov - pre "blaho"/dobro vsetkych - 
Cecho, Slovakov, Europanov, ludi ...]


Pokud nesouhlasíte s tím, jak bylo v této otázce naprosto ignorováno 
rozhodnutí Evropského parlamentu a nesouhlasíte, aby bylo o návrhu 
zákona hlasováno bez pr(edchozího r(ádného projednání, nebo pokud 
nesouhlasíte se softwarovými patenty jako takovými, ješte( je do pátku 
c(as dát o tom ve(de(t c(eským pr(edstavitelu*m. Pokud by C(eská Republika 
zme(nila svu*j postoj, direktiva neprojde bez diskuze.

Dle organizátoru* konference bude na kritickém jednání 17. a 18. kve(tna 
hlasovat pan PhDr. Jan Kohout, nicméne( to bude jen zástup za zrane(ného 
Cyrila Svobodu, proto je asi lepší kontaktovat pr(ímo Ministerstvo 
zahranic(í nebo Ministerstvo informatiky.

Jako pr(i jakémkoliv jednání je samozr(ejme( preferována kultivovaná forma, 
spisovná c(eština a promyšlené argumenty. Nevím proc(, ale pro komunikaci 
s úr(ady se zr(ejme( hodí spíš forma klasického dopisu než elektronická pošta.

Peter
www.lentus.skDaląí informace o konferenci Linux