Apache, VHost a virtualni log

Jan Jelinek jelen na jeje.cz
Úterý Duben 12 11:41:31 CEST 2005


Ales Kerner wrote:
> Hello,
> 
> mam apache a konfiguraci virtualnich adresaru
> 
> <VirtualHost *:80>
>  Options +Indexes +FollowSymLinks
>  ServerName *.*
>  UseCanonicalName Off
>  VirtualDocumentRoot /server1/webs/%2+/web/%1
>  RewriteEngine On
>  RewriteCond  %{HTTP_HOST}  ^[^.]+\.[^.]+$
>  RewriteCond /server1/webs/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_FILENAME} !-f
>  RewriteRule  ^(.+)  /server1/webs/%{HTTP_HOST}/web/www/$1
> </VirtualHost>

> 
> ale nedari se mi tam dostat konfiguraci logu, tak aby kazda domena mela 
> svuj. Uz se s tim peru celkem dlouho a nic kloudneho jsem nevymyslel

pridat
   ErrorLog path/error_log
   CustomLog path/access_log common

Honza

-- 
S pozdravem / With best regards
Jan Jelinek
mailto:jan.jelinek na jeje.cz


Další informace o konferenci Linux