Ruská klávesnice v X11

vaclavik vaclavik na ujp.cz
Pátek Červen 3 12:02:23 CEST 2005


Dne úterý 08 březen 2005 20:48 Petr Bravenec napsal(a):

> Nemáte někdo
> podobně inteligentně vyřešenou mapu kláves pro ruštinu, určenou pro českého
> uživatele? Aby byly obvyklé znaky na svých místech a znaky typické pro
> ruštinu
> (ž,š,č,šč...) na místech shodných s českou klávesnicí?
>
> Díky
>
> Petr Bravenec

mám na KDE upravenou klávesnici, přikládám obsah 
souboru /etc/X11/xkb/symbols/pc/ru_consul (je to podle nějakých starých 
psacích strojů čs výroby):
--------------------------------------------------------------
partial default alphanumeric_keys
xkb_symbols "basic" {

  // Describes the differences between a very simple en_US
  // keyboard and a very simple "YAWERTY" cyrillic keyboard

  name[Group1]= "Cyrillic";
  name[Group2]= "US/ASCII";


  key <TLDE> {    [ quoteleft,  asciitilde       ],
            [ grave,    asciitilde   ]    };
  key <AE01> {    [ Cyrillic_hardsign, Cyrillic_HARDSIGN ],
            [ grave,    exclam     ]    };
  key <AE02> {    [ Cyrillic_sha, Cyrillic_SHA  ],
            [ at,      plus      ]    };
  key <AE03> {    [ Cyrillic_che, Cyrillic_CHE  ],
            [ numbersign,  plus      ]    };
  key <AE04> {    [ Cyrillic_shcha, Cyrillic_SHCHA    ],
            [ dollar,    plus      ]    };
  key <AE05> {    [ Cyrillic_zhe, Cyrillic_ZHE  ],
            [ percent,   plus      ]    };
  key <AE12> {    [ Cyrillic_yu, Cyrillic_YU   ],
            [ asciicircum, plus      ]    };
  key <AD01> {    [ Cyrillic_number, Cyrillic_NUMBER   ],
            [ q,      Q        ]    };
  key <AD02> {    [ Cyrillic_yu, Cyrillic_YU   ],
            [ w,      W        ]    };
  key <AD03> {    [ Cyrillic_ie, Cyrillic_IE   ],
            [ e,      E        ]    };
  key <AD04> {    [ Cyrillic_er, Cyrillic_ER   ],
            [ r,      R        ]    };
  key <AD05> {    [ Cyrillic_te, Cyrillic_TE   ],
            [ t,      T        ]    };
  key <AD06> {    [ Cyrillic_ze, Cyrillic_ZE   ],
            [ y,      Y        ]    };
  key <AD07> {    [ Cyrillic_u,  Cyrillic_U   ],
            [ u,      U        ]    };
  key <AD08> {    [ Cyrillic_i,  Cyrillic_I   ],
            [ i,      I        ]    };
  key <AD09> {    [ Cyrillic_o,  Cyrillic_O   ],
            [ o,      O        ]    };
  key <AD10> {    [ Cyrillic_pe, Cyrillic_PE   ],
            [ p,      P        ]    };
  key <AD11> {    [ Cyrillic_e,  Cyrillic_E       ],
            [ bracketleft, division    ]    };
  key <AD12> {    [ parenright,  parenleft    ],
            [ bracketright, multiply    ]    };

  key <AC01> {    [ Cyrillic_a,  Cyrillic_A   ],
            [ a,      A        ]    };
  key <AC02> {    [ Cyrillic_es, Cyrillic_ES   ],
            [ s,      S        ]    };
  key <AC03> {    [ Cyrillic_de, Cyrillic_DE   ],
            [ d,      D        ]    };
  key <AC04> {    [ Cyrillic_ef, Cyrillic_EF   ],
            [ f,      F        ]    };
  key <AC05> {    [ Cyrillic_ghe, Cyrillic_GHE  ],
            [ g,      G        ]    };
  key <AC06> {    [ Cyrillic_ha, Cyrillic_HA   ],
            [ h,      H        ]    };
  key <AC07> {    [ Cyrillic_shorti, Cyrillic_SHORTI ],
            [ j,      J        ]    };
  key <AC08> {    [ Cyrillic_ka, Cyrillic_KA   ],
            [ k,      K        ]    };
  key <AC09> {    [ Cyrillic_el, Cyrillic_EL   ],
            [ l,      L        ]    };
  key <AC10> {    [ Cyrillic_softsign, Cyrillic_SOFTSIGN ],
            [ l,      L        ]    };
  key <AC11> {    [ section,   exclam     ],
            [ apostrophe,  ssharp     ]    };

  key <AB01> {    [ Cyrillic_yeru, Cyrillic_YERU ],
            [ z,      Z        ]    };
  key <AB02> {    [ Cyrillic_ya, Cyrillic_YA   ],
            [ x,      X        ]    };
  key <AB03> {    [ Cyrillic_tse, Cyrillic_TSE  ],
            [ c,      C        ]    };
  key <AB04> {    [ Cyrillic_ve, Cyrillic_VE   ],
            [ v,      V        ]    };
  key <AB05> {    [ Cyrillic_be, Cyrillic_BE   ],
            [ b,      B        ]    };
  key <AB06> {    [ Cyrillic_en, Cyrillic_EN   ],
            [ n,      N        ]    };
  key <AB07> {    [ Cyrillic_em, Cyrillic_EM   ],
            [ m,      M        ]    };
  key <AB08> {    [ coma,     question    ],
            [ less,     NoSymbol    ]    };
  key <AB09> {    [ period,    colon      ],
            [ greater,   NoSymbol    ]    };
  key <AB10> {    [ minus,    underscore   ],
            [ asterisk,   NoSymbol    ]    };

  // Begin modifier mappings

  modifier_map Shift { Shift_L };
  modifier_map Lock  { Caps_Lock, ISO_Lock };
  modifier_map Control{ Control_L };
  modifier_map Mod3  { Mode_switch };
};
--------------------------------------------------------------

Možnosti úprav jsou zřejmé...
Ještě nutno do /etc/X11/xkb/rules/xfree86.lst přidat řádek do sekce !layout:
--------------------------------------------------------------
ru_consul	russian_CONSUL
--------------------------------------------------------------

-- 
zdravím

Ing. Juraj Václavík
UJP PRAHA a.s.
--


Další informace o konferenci Linux