cpuspeed problem

Mgr. Miroslav Baranko miroslav.baranko na upjs.sk
Pátek Červen 9 11:26:12 CEST 2006


>
>
> A mas natiahnuty modul powernow-k8.ko alebo podporu v jadre:
> CONFIG_X86_POWERNOW_K8=y
> CONFIG_X86_POWERNOW_K8_ACPI=y
>  
Ako som pisal pouzivam standardne FC5 jadro a na jednom systeme to ide a 
na druhom nie. modul taky sa nenatahuje ani na jednom znich.

work: Module         Size Used by
fglrx         384428 8
ipv6         225697 16
ppdev          8645 0
dm_mirror       19985 0
dm_mod         50905 1 dm_mirror
raid0          7745 1
video         14917 0
button         6609 0
battery         9285 0
ac           4933 0
lp           12297 0
parport_pc       25445 1
parport        34313 3 ppdev,lp,parport_pc
floppy         57733 0
nvram          8393 0
ohci1394        31749 0
ieee1394       288665 1 ohci1394
ohci_hcd        19805 0
ehci_hcd        29005 0
sg           32349 0
8139too        25409 0
8139cp         21185 0
mii           5313 2 8139too,8139cp
snd_intel8x0      30301 0
snd_ac97_codec     83937 1 snd_intel8x0
snd_ac97_bus      2497 1 snd_ac97_codec
snd_seq_dummy      3781 0
snd_seq_oss      28993 0
snd_seq_midi_event   7105 1 snd_seq_oss
snd_seq        47153 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device     8909 3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss      45009 0
i2c_nforce2       6721 0
forcedeth       22213 0
snd_mixer_oss     16449 1 snd_pcm_oss
i2c_core        20673 1 i2c_nforce2
snd_pcm        76869 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_timer       22597 2 snd_seq,snd_pcm
snd          50501 9 
snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore        9377 1 snd
snd_page_alloc     10441 2 snd_intel8x0,snd_pcm
ext3         116809 5
jbd          53077 1 ext3
sata_nv         9285 5
libata         54225 1 sata_nv
sd_mod         16577 6
scsi_mod       125289 3 sg,libata,sd_mod


home:lsmod
Module         Size Used by
w83627hf        23505 0
hwmon_vid        2625 1 w83627hf
hwmon          3269 1 w83627hf
eeprom         7249 0
i2c_isa         5185 1 w83627hf
ipv6         225697 18
irnet         22269 0
ppp_generic      28373 1 irnet
slhc          6593 1 ppp_generic
irtty_sir        6465 0
sir_dev        16941 1 irtty_sir
ircomm_tty       22473 0
ircomm         13253 1 ircomm_tty
ip_nat_irc       2753 0
ip_conntrack_irc    6833 1 ip_nat_irc
ip_nat_ftp       3393 0
ip_conntrack_ftp    7601 1 ip_nat_ftp
iptable_nat       8133 1
ip_nat         16621 3 ip_nat_irc,ip_nat_ftp,iptable_nat
ip_conntrack      49261 6 
ip_nat_irc,ip_conntrack_irc,ip_nat_ftp,ip_conntrack_ftp,iptable_nat,ip_nat
nfnetlink        6489 2 ip_nat,ip_conntrack
iptable_filter     3137 0
ip_tables       11529 2 iptable_nat,iptable_filter
x_tables        12613 2 iptable_nat,ip_tables
vfat          11969 1
fat          47709 1 vfat
dm_mirror       19985 0
dm_mod         50905 1 dm_mirror
video         14917 0
button         6609 0
battery         9285 1
ac           4933 0
lp           12297 0
parport_pc       25445 1
parport        34313 2 lp,parport_pc
floppy         57733 0
nvram          8393 0
stir4200        13893 0
irda         105977 5 irnet,sir_dev,ircomm_tty,ircomm,stir4200
crc_ccitt        2241 1 irda
ehci_hcd        29005 0
ohci_hcd        19805 0
snd_emu10k1      104261 2
8139too        25409 0
snd_rawmidi      24001 1 snd_emu10k1
snd_ac97_codec     83937 1 snd_emu10k1
snd_ac97_bus      2497 1 snd_ac97_codec
snd_seq_dummy      3781 0
snd_seq_oss      28993 0
snd_seq_midi_event   7105 1 snd_seq_oss
snd_seq        47153 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
8139cp         21185 0
snd_pcm_oss      45009 0
snd_mixer_oss     16449 1 snd_pcm_oss
mii           5313 2 8139too,8139cp
snd_pcm        76869 4 snd_emu10k1,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_device     8909 5 
snd_emu10k1,snd_rawmidi,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_timer       22597 3 snd_emu10k1,snd_seq,snd_pcm
snd_page_alloc     10441 2 snd_emu10k1,snd_pcm
snd_util_mem      5057 1 snd_emu10k1
snd_hwdep        9541 1 snd_emu10k1
snd          50501 14 
snd_emu10k1,snd_rawmidi,snd_ac97_codec,snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_device,snd_timer,snd_hwdep
soundcore        9377 1 snd
emu10k1_gp       3905 0
gameport        15177 2 emu10k1_gp
forcedeth       22213 0
i2c_nforce2       6721 0
i2c_core        20673 4 w83627hf,eeprom,i2c_isa,i2c_nforce2
ext3         116169 3
jbd          52693 1 ext3
sata_nv         9157 0
libata         53969 1 sata_nv
sd_mod         16449 0
scsi_mod       124649 2 libata,sd_mod


miroslav


Další informace o konferenci Linux