getrusage / stime a utime

Pavel Kankovsky peak na argo.troja.mff.cuni.cz
Pondělí Červen 26 09:07:02 CEST 2006


On Tue, 20 Jun 2006, Dracula 007 wrote:

>   time   |  utime |  stime
> -------------+-----------+-----------
>   0.442416 |  1.00067 |  0.00015
>   0.001827 |  1.00048 |  0.00024
>   0.195682 | 12.00083 |  1.00014
>   0.417999 |  0.0007 |  0.00012
>   0.231019 |  0.00061 |   8e-05

Položky ru_utime a ru_stime, které vrací getrusage(), jsou typu timeval --
čili jedna složka sekundy, druhá složka mikrosekundy, a to dokonce i
v PHP.

A funkce microtime() také vrací čas zvlášť sekundy a mikrosekundy (jako 
dva řetězce spojené mezerou...jak zvrhlé!).

Jakým způsobem ty dvousložkové hodnoty kombinujete do jednoho čísla?
Určitě to děláte správně? Zkusil jste si napsat kontrolní prográmek v C?

--Pavel Kankovsky aka Peak [ Boycott Microsoft--http://www.vcnet.com/bms ]
"Resistance is futile. Open your source code and prepare for assimilation."Další informace o konferenci Linux