Sw raid na linuxu - problém s partitionami

Martin Calko calko.martin na cpost.cz
Středa Červen 28 10:11:40 CEST 2006


Pěkný den,

Nadefinoval jsem sw svazek v režimu raid5 (viz pozn. dole pod čarou). 
Teto svazek funguje. Vytvořil jsem v /dev/md0 partition /dev/md0p1 až 
/dev/md0p4 (všechny primární). Tyto oblasti ale nejsou dostupné proto, 
že na ně neodkazují speciální soubory v adresáři /dev.

Na vlastní pole /dev/md0 se dá odkázat "mknod /dev/md0 b 9 0", podle 
logiky ide disků se partition odkazuje vyšším vedlejším číslem zařízení. 
Odkaz "mknod /dev/md0 b 9 1" by ale odkazoval ne na /dev/md0p1 ale na 
/dev/md1.

Co potřebuji je rada, jak vytvořit (nebo jinak získat) speciální soubor 
pro jednotlivé partition na poli.

					Děkuji
					Martin Calko

-------------------------------------------------------------------------
systém:
Linux ent 2.6.16-gentoo-r9 #2 SMP Wed Jun 7 12:05:59 CEST 2006 i686

hw:
disky připolené k řadičům na kartách v pci32, chipsety Silicon Image 
680, modul siimage.ko

pole:
mdadm -Q --detail /dev/md0
/dev/md0:
     Version : 00.90.03
  Creation Time : Tue Jun 27 15:14:13 2006
   Raid Level : raid5
   Array Size : 735334848 (701.27 GiB 752.98 GB)
   Device Size : 245111616 (233.76 GiB 250.99 GB)
  Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
   Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Wed Jun 28 08:23:17 2006
      State : active
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 64K

      UUID : fa2a4e6c:bf618fa6:a6defee9:20036321
     Events : 0.26

   Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    3    1    0   active sync  /dev/hda1
    1   33    1    1   active sync  /dev/hde1
    2   34    1    2   active sync  /dev/hdg1
    3   56    1    3   active sync  /dev/hdi1

Další informace o konferenci Linux