tuhnoucí display manager

Pavel Kraus pavel.kraus na matfyz.cz
Pondělí Září 4 18:33:21 CEST 2006


Michal Schmidt teithant o Re: tuhnoucí display manager:
> > Co s tím? Může to být grafikou? (Radeon X300 SE, xorg 7.0.22, driver
> > fglrx 8.28.8, kernel 2.6.17). Nebo špatnou konfigurací WM nebo DM?
>
> V první řadě bych podezíral ten proprietární fglrx. Jak se to chová s
> driverem 'radeon'?

Zdá se, že fglrx je vskutku vinen. S driverem radeon se odhlášení do XDM 
povedlo bez problémů, alespoň z afterstepu. Dá se s tím něco dělat, jestli 
vůbec něco? Nebo to znamená, že si můžu vybrat mezi 3d akcelerací a display 
managerem?
-- 
Pavel Kraus
GPG/PGP FP: 982B E56B 1372 FD2A AA14  9A7D A35F 7B2C 1275 9D7F


Další informace o konferenci Linux