ssh - zamrznutí spojení po přihlášení

Miroslav BENES miroslav_benes na zdas.cz
Pátek Září 8 09:40:23 CEST 2006


>Preco prave d-link adsl modem ?
>  
>

Kolega řešil stejný problém - budu jenom tlumočit, co jsem se od něj 
dozvěděl :

 - pakety spojení telnet a ssh mají nastaven prioritní bit, aby se pokud 
možno nezpomalovaly odezvy při zaplněné lince
 - jisté typy ADSL modemů ovšem s takovými pakety zacházejí dost 
macešsky == likvidují je bez náhrady
 - jednoduchým řešením je pomocí iptables tento prioritní bit vypnout
Další informace o konferenci Linux