***SPAM*** Re: iptables forward portu - prosba

hafi mandrake.user na seznam.cz
Pátek Září 22 23:41:41 CEST 2006


LLK píše v Pá 22. 09. 2006 v 22:46 +0200:
> zdar, potrebuju na NATu nastavit forward poru:
> 
> vnejsi tcp port 12345 presmerovat na vnitrni 1.2.3.4:54321
> 
> kdyz chci jen povolit port 12345 na asus, napisu:
> iptables -I INPUT -p tcp --dport 12345 -j ACCEPT
> 
> no ale kdyz ho chci poslat na 1.2.3.4:54321 tak mi tohle nejde:
> 
> iptables -I INPUT -p tcp --dport 22222 -j DNAT --to-destination 
> cilovaip:5

iptables -v -t nat -I PREROUTING   -p tcp -d verejna_ip  --dport
verejny_port -j DNAT --to vnitrni_ip:vnitrni_port
iptables -v -t nat -I POSTROUTING -p tcp -s 192.168.0.0/16 -d vnitrni_ip --dport vnitrni_port  -j SNAT --to verejna_ip
-- 
Zdeněk Havlát

# Netvrdím že vím, jen se snažím pomoci.
# RFC1149 - Tam kde WiFi nestačíDalší informace o konferenci Linux