Nabídka školení UNIX/Linux (Liberecký kraj)

Pavel Krpata pavel na mccom.cz
Neděle Květen 6 20:54:02 CEST 2007


Nabízíme dvou až čtyřdenní kursy hrazené fondem Evropské Unie, pro 
zájemce o práci se systémem UNIX/Linux.
Kursy pořádáme buď od soboty do úterý nebo během dvou víkendů. Během
prvních dvou dnů Vás uvedeme do obecné problematiky a probereme podstatu
práce se systémem Linux. Značnou část této části kursu věnujeme
praktickému procvičování. Každý z účastníků kursu má během školení k
dispozici vlastní počítač a nemusí se obávat případného poškození
instalace.

Popis kurzu:
Kurz si klade za cíl seznámit uchazeče s základními principy operačního 
systému UNIX, tak aby nabyté znalosti byly aplikovatelné pokud možno na 
jakoukoli verzi Unixu. V úvodu bude uchazeč seznámen v krátkosti s 
historií OS UNIX, jeho základními vlastnostmi, dále specifickými 
vlastnostmi Linuxu a možnostmi jeho nasazení. Vlastní výuka probíhá s 
využitím distribuce Debian a specializuje se nejprve na základy práce v 
systému, jako připojování svazků, přístupová práva, základy filozofie 
systému procesů v Unixu. Dále budou procvičovány základy práce v 
příkazovém interpretu (shellu) a později i tvorba skriptů a pokročilejší 
možnosti shellu. Opomenut nezůstane editor vi a základy zpracování 
textu. Další probíraná témata budou záviset na zájmu uchazečů - lze se 
věnovat dalším programům v textovém módu, instalaci software z binárních
balíčků nebo kompilaci ze zdrojových kódů nebo také možnostmi grafického 
subsystému X window a grafickým aplikacím, případně jiným tématům.

Kurz není vhodný pro začátečníky v práci na PC, uchazeč by měl zvládat 
bez problému ovládání MS Windows a neměla by mu být úplně cizí
příkazová řádka Windows nebo DOSu.


Kursy probíhají v naší specializované učebně ve Starých Splavech.
Maximální počet účastníků je 12 minimální 5. Víkendové kursy začínají
vždy v 9.30 a s přestávkou na oběd, který je hrazen pořadatelem kursu, a
pokračují do 15-17.00 hodin. Účastníci kursu ze vzdálenějších lokalit
budou mít placeno ubytování a dopravu v běžných cenách.

Do 11.9.2007 jsou kursy přístupné pouze zaměstnancům firem, podnikatelům
a zájemcům o podnikání (nutno doložit např. žádostí o přidělení
živnostenského listu) z Libereckého kraje. Při splnění pravidla de
minimis (to stručně shrnuto znamená, že subjekt nedostal v posledních
třech letech podporu vyšší než 100 000 EUR) jsou kursy, doprava a
ubytování plně hrazeny z grantu ESF.

Další podrobnosti:
http://www.mcc.cz/grant/skoleni.html#pc2

Pavel Krpata
MC Com, s.r.o.Další informace o konferenci Linux