nefungujici flock

Zdenek Merka aggi na centrum.cz
Pondělí Květen 14 13:02:36 CEST 2007


Martin `MJ' Mares napsal(a):
> Zdravim!
> 
>> mám problém se zamykáním souborů, když spustím níže uvedený program
>> na Kubuntu 7.04 tak vrátí (-1 a nezamkne soubor) na ostatních
>> distribucích ve firmě(fedora, debian) to vrátí 0 a zamkne soubor.
> 
> A co rekne strace?
> 
> 				Have a nice fortnight


strace toho říká dost cca 640 řádků :-(


execve("./flock1.pl", ["./flock1.pl"], [/* 37 vars */]) = 0
brk(0)                 = 0x8152000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7efb000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=58904, ...}) = 0
mmap2(NULL, 58904, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7eec000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P\n\0\000"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9684, ...}) = 0
mmap2(NULL, 12412, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7ee8000
mmap2(0xb7eea000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1) = 0xb7eea000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/tls/i686/cmov/libm.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P4\0\000"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=153424, ...}) = 0
mmap2(NULL, 155776, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7ec1000
mmap2(0xb7ee6000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x24) = 0xb7ee6000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20H\0\000"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=112362, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7ec0000
mmap2(NULL, 90592, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7ea9000
mmap2(0xb7ebc000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x13) = 0xb7ebc000
mmap2(0xb7ebe000, 4576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7ebe000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\0`\1\000"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1307104, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1312164, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7d68000
mmap2(0xb7ea3000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x13b) = 0xb7ea3000
mmap2(0xb7ea6000, 9636, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7ea6000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/tls/i686/cmov/libcrypt.so.1", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\260\6\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=21908, ...}) = 0
mmap2(NULL, 184636, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb7d3a000
mmap2(0xb7d3f000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4) = 0xb7d3f000
mmap2(0xb7d41000, 155964, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7d41000
close(3)                = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7d39000
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb7d398d0, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0,
read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
mprotect(0xb7ea3000, 4096, PROT_READ)  = 0
munmap(0xb7eec000, 58904)        = 0
set_tid_address(0xb7d39918)       = 642
sendto(-1210869472, umovestr: Input/output error
0xc, 3085684724, MSG_PROXY|MSG_EOR|MSG_DONTWAIT|MSG_CONFIRM|MSG_RST|MSG_MORE|0xb7d30000, {sa_family=AF_DECnet,
sa_data="\0\0\320=\0\0\r\0\0\0p\362\0\0"}, 3217171240) = 0
rt_sigaction(SIGRTMIN, {0xb7ead3f0, [], SA_SIGINFO}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_1, {0xb7ead300, [], SA_RESTART|SA_SIGINFO}, NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
uname({sys="Linux", node="flea", ...}) = 0
rt_sigaction(SIGFPE, {SIG_IGN}, {SIG_DFL}, 8) = 0
brk(0)                 = 0x8152000
brk(0x8173000)             = 0x8173000
getuid32()               = 1000
geteuid32()               = 1000
getgid32()               = 1000
getegid32()               = 1000
open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/share/locale/locale.alias", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2586, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7efa000
read(3, "# Locale name alias data base.\n#"..., 4096) = 2586
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
munmap(0xb7efa000, 4096)        = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_IDENTIFICATION", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_IDENTIFICATION", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=409, ...}) = 0
mmap2(NULL, 409, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7efa000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=25460, ...}) = 0
mmap2(NULL, 25460, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0xb7ef3000
close(3)                = 0
futex(0xb7ea5a4c, FUTEX_WAKE, 2147483647) = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_MEASUREMENT", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_MEASUREMENT", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=23, ...}) = 0
mmap2(NULL, 23, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7ef2000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_TELEPHONE", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_TELEPHONE", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=60, ...}) = 0
mmap2(NULL, 60, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7ef1000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_ADDRESS", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_ADDRESS", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=168, ...}) = 0
mmap2(NULL, 168, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7ef0000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_NAME", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_NAME", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=82, ...}) = 0
mmap2(NULL, 82, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7eef000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_PAPER", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_PAPER", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=34, ...}) = 0
mmap2(NULL, 34, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7eee000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_MESSAGES", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_MESSAGES", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=59, ...}) = 0
mmap2(NULL, 59, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7eed000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_MONETARY", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_MONETARY", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=294, ...}) = 0
mmap2(NULL, 294, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7eec000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_COLLATE", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_COLLATE", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=881054, ...}) = 0
mmap2(NULL, 881054, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7c61000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_TIME", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_TIME", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2427, ...}) = 0
mmap2(NULL, 2427, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7c60000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_NUMERIC", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_NUMERIC", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=54, ...}) = 0
mmap2(NULL, 54, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7c5f000
close(3)                = 0
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.UTF-8/LC_CTYPE", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/locale/cs_CZ.utf8/LC_CTYPE", O_RDONLY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=238336, ...}) = 0
mmap2(NULL, 238336, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7c24000
close(3)                = 0
mmap2(NULL, 135168, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7c03000
open("/dev/urandom", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
read(3, "\30N\333\342", 4)       = 4
close(3)                = 0
time(NULL)               = 1179139059
stat64("/usr/local/lib/site_perl/5.8.8/i486-linux-gnu-thread-multi", 0xbfc21fd0) = -1 ENOENT (No such file or
directory)
stat64("/usr/local/lib/site_perl/5.8.8", 0xbfc21fd0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/site_perl/i486-linux-gnu-thread-multi", 0xbfc21fd0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.7", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.7", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.6", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.6", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.4", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.4", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.3", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.3", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.2", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.2", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.1", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.1", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.0", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.0", 0xbfc22130) = -1 ENOENT (No such file or directory)
ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
_llseek(0, 0, 0xbfc21e60, SEEK_CUR)   = -1 ESPIPE (Illegal seek)
ioctl(1, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
_llseek(1, 0, 0xbfc21e60, SEEK_CUR)   = -1 ESPIPE (Illegal seek)
ioctl(2, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21e18) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(2, 0, [11812], SEEK_CUR)    = 0
open("./flock1.pl", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21ed8) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
fcntl64(3, F_SETFD, FD_CLOEXEC)     = 0
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0744, st_size=159, ...}) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL}, 8) = 0
readlink("/proc/self/exe", "/usr/bin/perl", 4095) = 13
brk(0x8194000)             = 0x8194000
getppid()                = 641
read(3, "#!/usr/bin/perl\nuse Fcntl \':floc"..., 4096) = 159
stat64("/etc/perl/Fcntl.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/Fcntl.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Fcntl.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Fcntl.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Fcntl.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Fcntl.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Fcntl.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Fcntl.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Fcntl.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Fcntl.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Fcntl.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Fcntl.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=3458, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/Fcntl.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
ioctl(4, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc218f8) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(4, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(4, "package Fcntl;\n\nour($VERSION, @I"..., 4096) = 3458
stat64("/etc/perl/XSLoader.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/XSLoader.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/XSLoader.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/XSLoader.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/XSLoader.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/XSLoader.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/XSLoader.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/XSLoader.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/XSLoader.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/XSLoader.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/XSLoader.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/XSLoader.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=3408, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/XSLoader.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 5
ioctl(5, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21458) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(5, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(5, "# Generated from XSLoader.pm.PL "..., 4096) = 3408
_llseek(5, 3407, [3407], SEEK_SET)   = 0
_llseek(5, 0, [3407], SEEK_CUR)     = 0
close(5)                = 0
read(4, "", 4096)            = 0
close(4)                = 0
stat64("/etc/perl/Exporter.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/Exporter.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Exporter.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Exporter.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Exporter.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Exporter.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Exporter.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Exporter.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Exporter.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Exporter.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Exporter.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Exporter.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/Exporter.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/Exporter.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2218, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/Exporter.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
ioctl(4, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc218f8) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(4, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(4, "package Exporter;\n\nrequire 5.006"..., 4096) = 2218
brk(0x81b5000)             = 0x81b5000
_llseek(4, 2217, [2217], SEEK_SET)   = 0
_llseek(4, 0, [2217], SEEK_CUR)     = 0
close(4)                = 0
stat64("/usr/lib/perl/5.8/auto/Fcntl/Fcntl.so", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=11580, ...}) = 0
stat64("/usr/lib/perl/5.8/auto/Fcntl/Fcntl.bs", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0
futex(0xb7eeb070, FUTEX_WAKE, 2147483647) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/auto/Fcntl/Fcntl.so", O_RDONLY) = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20\10\0"..., 512) = 512
fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=11580, ...}) = 0
mmap2(NULL, 14548, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0xb7bff000
mmap2(0xb7c02000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x2) = 0xb7c02000
close(4)                = 0
stat64("/etc/perl/Exporter/Heavy.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/Exporter/Heavy.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Exporter/Heavy.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Exporter/Heavy.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Exporter/Heavy.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Exporter/Heavy.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Exporter/Heavy.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Exporter/Heavy.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Exporter/Heavy.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Exporter/Heavy.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Exporter/Heavy.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Exporter/Heavy.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/Exporter/Heavy.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/Exporter/Heavy.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=6252, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/Exporter/Heavy.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
ioctl(4, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc218f8) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(4, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(4, "package Exporter::Heavy;\n\nuse st"..., 4096) = 4096
stat64("/etc/perl/strict.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/strict.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/strict.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/strict.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/strict.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/strict.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/strict.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/strict.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/strict.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/strict.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/strict.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/strict.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/strict.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/strict.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=599, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/strict.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 5
ioctl(5, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21458) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(5, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(5, "package strict;\n\n$strict::VERSIO"..., 4096) = 599
_llseek(5, 598, [598], SEEK_SET)    = 0
_llseek(5, 0, [598], SEEK_CUR)     = 0
close(5)                = 0
read(4, "he at cost of memory)\n\t  my @e"..., 4096) = 2156
brk(0x81d6000)             = 0x81d6000
read(4, "", 4096)            = 0
close(4)                = 0
stat64("/etc/perl/IO/File.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/IO/File.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/IO/File.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/IO/File.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/IO/File.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/IO/File.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/IO/File.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/IO/File.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/IO/File.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/IO/File.pm", 0xbfc21adc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/IO/File.pmc", 0xbfc21bcc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/IO/File.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1784, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/IO/File.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
ioctl(4, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc218f8) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(4, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(4, "#\n\npackage IO::File;\n\nuse 5.006_"..., 4096) = 1784
stat64("/etc/perl/Carp.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/Carp.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Carp.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Carp.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Carp.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Carp.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Carp.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Carp.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Carp.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Carp.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Carp.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Carp.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/Carp.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/Carp.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=4112, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/Carp.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 5
ioctl(5, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21458) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(5, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(5, "package Carp;\n\nour $VERSION = \'1"..., 4096) = 4096
read(5, "gmess @_ }\n\n1;\n", 4096)  = 16
read(5, "", 4096)            = 0
close(5)                = 0
stat64("/etc/perl/Symbol.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/Symbol.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Symbol.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/Symbol.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Symbol.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/Symbol.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Symbol.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/Symbol.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Symbol.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/Symbol.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Symbol.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/Symbol.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/Symbol.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/Symbol.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2099, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/Symbol.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 5
ioctl(5, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21458) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(5, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(5, "package Symbol;\n\nBEGIN { require"..., 4096) = 2099
read(5, "", 4096)            = 0
close(5)                = 0
stat64("/etc/perl/SelectSaver.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/SelectSaver.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/SelectSaver.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/SelectSaver.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/SelectSaver.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/SelectSaver.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/SelectSaver.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/SelectSaver.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/SelectSaver.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/SelectSaver.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/SelectSaver.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/SelectSaver.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/SelectSaver.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/SelectSaver.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=340, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/SelectSaver.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 5
ioctl(5, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21458) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(5, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(5, "package SelectSaver;\n\nour $VERSI"..., 4096) = 340
read(5, "", 4096)            = 0
close(5)                = 0
stat64("/etc/perl/IO/Seekable.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/IO/Seekable.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/IO/Seekable.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/IO/Seekable.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/IO/Seekable.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/IO/Seekable.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/IO/Seekable.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/IO/Seekable.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/IO/Seekable.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/IO/Seekable.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/IO/Seekable.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/IO/Seekable.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=686, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/IO/Seekable.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 5
ioctl(5, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21458) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(5, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(5, "#\n\npackage IO::Seekable;\n\nuse 5."..., 4096) = 686
stat64("/etc/perl/IO/Handle.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/IO/Handle.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/IO/Handle.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/IO/Handle.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/IO/Handle.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/IO/Handle.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/IO/Handle.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/IO/Handle.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/IO/Handle.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/IO/Handle.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/IO/Handle.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/IO/Handle.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7592, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/IO/Handle.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 6
ioctl(6, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc20fb8) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(6, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(6, "package IO::Handle;\n\nuse 5.006_0"..., 4096) = 4096
stat64("/etc/perl/IO.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/IO.pm", 0xbfc20cfc)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/IO.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/IO.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/IO.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/IO.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/IO.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/IO.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/IO.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/IO.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/IO.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/IO.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=413, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/IO.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 7
ioctl(7, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc20b18) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(7, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(7, "#\n\npackage IO;\n\nuse XSLoader ();"..., 4096) = 413
stat64("/etc/perl/warnings.pmc", 0xbfc2094c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/warnings.pm", 0xbfc2085c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/warnings.pmc", 0xbfc2094c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/warnings.pm", 0xbfc2085c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/warnings.pmc", 0xbfc2094c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/warnings.pm", 0xbfc2085c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/warnings.pmc", 0xbfc2094c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/warnings.pm", 0xbfc2085c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/warnings.pmc", 0xbfc2094c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/warnings.pm", 0xbfc2085c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/warnings.pmc", 0xbfc2094c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/warnings.pm", 0xbfc2085c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/warnings.pmc", 0xbfc2094c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/warnings.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=13018, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/warnings.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 8
ioctl(8, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc20678) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(8, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(8, "# -*- buffer-read-only: t -*-\n# "..., 4096) = 4096
read(8, "\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\", # [27]\n "..., 4096) = 4096
brk(0x81f7000)             = 0x81f7000
read(8, "x00\\x20\\x00\", # [42]\n  \'untie\'"..., 4096) = 4096
read(8, "ssage = pop ;\n  my ($callers_b"..., 4096) = 730
read(8, "", 4096)            = 0
close(8)                = 0
_llseek(7, 412, [412], SEEK_SET)    = 0
_llseek(7, 0, [412], SEEK_CUR)     = 0
close(7)                = 0
stat64("/usr/lib/perl/5.8/auto/IO/IO.so", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=15724, ...}) = 0
stat64("/usr/lib/perl/5.8/auto/IO/IO.bs", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/auto/IO/IO.so", O_RDONLY) = 7
read(7, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\20\22\0"..., 512) = 512
fstat64(7, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=15724, ...}) = 0
mmap2(NULL, 18692, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 7, 0) = 0xb7bfa000
mmap2(0xb7bfe000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 7, 0x3) = 0xb7bfe000
close(7)                = 0
read(6, "sage: $io->stat()\';\n  stat($_["..., 4096) = 3496
brk(0x8218000)             = 0x8218000
read(6, "", 4096)            = 0
close(6)                = 0
read(5, "", 4096)            = 0
close(5)                = 0
stat64("/etc/perl/File/Spec.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/File/Spec.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/File/Spec.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/File/Spec.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/File/Spec.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/File/Spec.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/File/Spec.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/File/Spec.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/File/Spec.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/File/Spec.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/File/Spec.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/File/Spec.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/File/Spec.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/File/Spec.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=595, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/File/Spec.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 5
ioctl(5, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21458) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(5, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(5, "package File::Spec;\n\nuse strict;"..., 4096) = 595
stat64("/etc/perl/vars.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/vars.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/vars.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/vars.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/vars.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/vars.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/vars.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/vars.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/vars.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/vars.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/vars.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/vars.pm", 0xbfc2119c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/vars.pmc", 0xbfc2128c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/vars.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1149, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/vars.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 6
ioctl(6, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc20fb8) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(6, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(6, "package vars;\n\nuse 5.006;\n\nour $"..., 4096) = 1149
stat64("/etc/perl/warnings/register.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/warnings/register.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/warnings/register.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/warnings/register.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/warnings/register.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/warnings/register.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/warnings/register.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/warnings/register.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/warnings/register.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/warnings/register.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/warnings/register.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/warnings/register.pm", 0xbfc20cfc) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/warnings/register.pmc", 0xbfc20dec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/warnings/register.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=732, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/warnings/register.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 7
ioctl(7, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc20b18) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(7, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(7, "package warnings::register;\n\nour"..., 4096) = 732
read(7, "", 4096)            = 0
close(7)                = 0
_llseek(6, 1148, [1148], SEEK_SET)   = 0
_llseek(6, 0, [1148], SEEK_CUR)     = 0
close(6)                = 0
_llseek(5, 594, [594], SEEK_SET)    = 0
_llseek(5, 0, [594], SEEK_CUR)     = 0
close(5)                = 0
stat64("/etc/perl/File/Spec/Unix.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/etc/perl/File/Spec/Unix.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/File/Spec/Unix.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/File/Spec/Unix.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/File/Spec/Unix.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/File/Spec/Unix.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/File/Spec/Unix.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/File/Spec/Unix.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/File/Spec/Unix.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/File/Spec/Unix.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/File/Spec/Unix.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/File/Spec/Unix.pm", 0xbfc2163c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/File/Spec/Unix.pmc", 0xbfc2172c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl/5.8/File/Spec/Unix.pm", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=7038, ...}) = 0
open("/usr/share/perl/5.8/File/Spec/Unix.pm", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 5
ioctl(5, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21458) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(5, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(5, "package File::Spec::Unix;\n\nuse s"..., 4096) = 4096
brk(0x8239000)             = 0x8239000
brk(0x8238000)             = 0x8238000
read(5, " else {\n    $base = $self->"..., 4096) = 2942
read(5, "", 4096)            = 0
close(5)                = 0
read(4, "", 4096)            = 0
close(4)                = 0
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
stat64("/etc/perl/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/syscall.ph", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=79, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/syscall.ph", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21e08) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(3, "require \'_h2ph_pre.ph\';\n\nno warn"..., 4096) = 79
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
stat64("/etc/perl/_h2ph_pre.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/_h2ph_pre.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/_h2ph_pre.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/_h2ph_pre.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/_h2ph_pre.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/_h2ph_pre.ph", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2661, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/_h2ph_pre.ph", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21e08) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(3, "# This file was created by h2ph "..., 4096) = 2661
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
stat64("/etc/perl/sys/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/sys/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/sys/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/sys/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/sys/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/sys/syscall.ph", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=242, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/sys/syscall.ph", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21e08) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(3, "require \'_h2ph_pre.ph\';\n\nno warn"..., 4096) = 242
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
stat64("/etc/perl/asm/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/asm/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/asm/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/asm/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/asm/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/asm/unistd.ph", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=450, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/asm/unistd.ph", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21e08) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(3, "require \'_h2ph_pre.ph\';\n\nno warn"..., 4096) = 450
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
stat64("/etc/perl/asm-x86_64/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/asm-x86_64/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/asm-x86_64/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/asm-x86_64/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/asm-x86_64/unistd.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/asm-x86_64/unistd.ph", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=22605, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/asm-x86_64/unistd.ph", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21e08) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(3, "require \'_h2ph_pre.ph\';\n\nno warn"..., 4096) = 4096
read(3, "lone () {56;}\' unless defined(&_"..., 4096) = 4096
brk(0x8259000)             = 0x8259000
read(3, "nless defined(&__NR_setresuid);\n"..., 4096) = 4096
read(3, "val \'sub __NR_ioperm () {173;}\' "..., 4096) = 4096
read(3, "fined(&__NR_timer_delete);\n  e"..., 4096) = 4096
brk(0x827a000)             = 0x827a000
read(3, "l \'sub __ARCH_WANT_OLD_READDIR ("..., 4096) = 2125
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
stat64("/etc/perl/bits/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/lib/perl/5.8.8/bits/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/share/perl/5.8.8/bits/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl5/bits/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/share/perl5/bits/syscall.ph", 0xbfc21fec) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/lib/perl/5.8/bits/syscall.ph", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=25619, ...}) = 0
open("/usr/lib/perl/5.8/bits/syscall.ph", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21e08) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
read(3, "require \'_h2ph_pre.ph\';\n\nno warn"..., 4096) = 4096
brk(0x829c000)             = 0x829c000
read(3, "attr)) {\n  sub SYS_flistxattr "..., 4096) = 4096
read(3, "S_gtty)) {\n  sub SYS_gtty () {"..., 4096) = 4096
read(3, "etsetattr () {\t &__NR_mq_getseta"..., 4096) = 4096
brk(0x82bd000)             = 0x82bd000
read(3, "  sub SYS_rt_sigpending () {\t &"..., 4096) = 4096
read(3, " {\n  sub SYS_setsid () {\t &__N"..., 4096) = 4096
brk(0x82de000)             = 0x82de000
read(3, " {\t &__NR_uselib;}\n}\nunless(defi"..., 4096) = 1043
read(3, "", 4096)            = 0
close(3)                = 0
open("/tmp/x", O_RDWR|O_LARGEFILE)   = 3
ioctl(3, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, 0xbfc21e98) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
_llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)      = 0
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0
fcntl64(3, F_SETFD, FD_CLOEXEC)     = 0
sigpending(0x3)             = -1 EFAULT (Bad address)
write(1, "-1", 2)            = 2
close(3)                = 0
exit_group(0)              = ?
Process 642 detached


Další informace o konferenci Linux