Micro Focus Cobol verze 4.1.30 na 64bit systemu

Pavel Kankovsky peak na argo.troja.mff.cuni.cz
Sobota Leden 12 20:31:35 CET 2008


On Tue, 8 Jan 2008, "M. Foltýn" wrote:

> Jan  7 20:10:52 sapor kernel: ioctl32(pwahl2.RTS:3446): Unknown cmd 
> fd(3) cmd(00006601){00} arg(00000000) on ~/GAorfadmin.idx

6601 = _IOR('f', 1, ...) = EXT2_IOC_GETFLAGS
V RHEL5 a potažmo i CentOSu 5 je jádro postavené na 2.6.18,
kde pro toto ioctl nebylo ještě definováno 32-bitové rozhraní.

Upřímně řečeno mi není jasné, proč ten cobolovský program toto
volání provádí.

Zkusil bych mu podhodit falešnou implementaci ioctl(), která tuto operaci 
odchytí a vrátí nějaký falešný, ale důvěryhodně vypadající výsledek.

BTW: Jméno souboru za ioctl32 je opravdu zvláštní.

--Pavel Kankovsky aka Peak  [ Boycott Microsoft--http://www.vcnet.com/bms ]
"Resistance is futile. Open your source code and prepare for assimilation."

Další informace o konferenci Linux