RE: Routování

Tomáš Koželuh mr.death na ipq.cz
Pondělí Červenec 28 09:59:19 CEST 2008


Všechno je, nakonec jsem to v jednu ráno zlomil, vrtala mně v hlavě brána a
pak se mně to podařilo nastavit tak, aby fungovalo i tap, muselo se
startovat bez brány a s routou pouze na server a svou bránu si pak dodala
vpn. Každopádně všem díky za rady, bez vás bych na to nepřišel...

PS: Mezitím se vykytl ještě problém s tun modulem, po úspěšným sestavení
spojení spadnul, tady je výpis z logu:

Jul 28 00:44:37 fw_hod skb_over_panic: text:f8988d4e len:42 put:42
head:f79d2c00 data:f79d2c00 tail:0xf79d2c00 end:0xf79
d2c82 dev:<NULL>
Jul 28 00:44:37 fw_hod ------------[ cut here ]------------
Jul 28 00:44:37 fw_hod kernel BUG at net/core/skbuff.c:130!
Jul 28 00:44:37 fw_hod invalid opcode: 0000 [#3] SMP
Jul 28 00:44:37 fw_hod Modules linked in: tun
Jul 28 00:44:37 fw_hod
Jul 28 00:44:37 fw_hod Pid: 13713, comm: openvpn Tainted: G      D
(2.6.25-gentoo-r7 #3)
Jul 28 00:44:37 fw_hod EIP: 0060:[<c03cc959>] EFLAGS: 00210282 CPU: 0
Jul 28 00:44:37 fw_hod EIP is at skb_over_panic+0x59/0x60
Jul 28 00:44:37 fw_hod EAX: 00000075 EBX: f79d2c00 ECX: 00000000 EDX:
00200096
Jul 28 00:44:37 fw_hod ESI: 00000000 EDI: f7416c80 EBP: 00000002 ESP:
f7ee5e80
Jul 28 00:44:37 fw_hod DS: 007b ES: 007b FS: 00d8 GS: 0033 SS: 0068
Jul 28 00:44:37 fw_hod Process openvpn (pid: 13713, ti=f7ee4000
task=f7431050 task.ti=f7ee4000)
Jul 28 00:44:37 fw_hod Stack: c05da0b0 f8988d4e 0000002a 0000002a f79d2c00
f79d2c00 f79d2c00 f79d2c82
Jul 28 00:44:37 fw_hod c05a1065 f7e6f6c0 f7ee5f60 f8988d59 ffffffff 0000002a
0000002a 00080000
Jul 28 00:44:37 fw_hod f8989100 f7ee5edc f7ee5f60 f7c00480 c0170b97 00000000
00000000 00000000
Jul 28 00:44:37 fw_hod Call Trace:
Jul 28 00:44:37 fw_hod [<f8988d4e>] tun_chr_aio_write+0x1be/0x210 [tun]
Jul 28 00:44:37 fw_hod [<f8988d59>] tun_chr_aio_write+0x1c9/0x210 [tun]
Jul 28 00:44:37 fw_hod [<c0170b97>] do_sync_write+0xc7/0x110
Jul 28 00:44:37 fw_hod [<c0136230>] autoremove_wake_function+0x0/0x50
Jul 28 00:44:37 fw_hod [<c015b64a>] handle_mm_fault+0x10a/0x5b0
Jul 28 00:44:37 fw_hod [<c0171416>] vfs_write+0xa6/0x140
Jul 28 00:44:37 fw_hod [<c0170ad0>] do_sync_write+0x0/0x110
Jul 28 00:44:37 fw_hod [<c0171ae1>] sys_write+0x41/0x70
Jul 28 00:44:37 fw_hod [<c0103e56>] sysenter_past_esp+0x5f/0x85
Jul 28 00:44:37 fw_hod =======================
Jul 28 00:44:37 fw_hod Code: 00 00 89 5c 24 14 8b 98 a0 00 00 00 89 54 24 0c
89 5c 24 10 8b 40 50 89 4c 24 04 c7 04 24 b
0 a0 5d c0 89 44 24 08 e8 77 7b d5 ff <0f> 0b eb fe 8d 76 00 56 89 d6 53 89
c3 83 ec 0c 8b 40 50 39 d0
Jul 28 00:44:37 fw_hod EIP: [<c03cc959>] skb_over_panic+0x59/0x60 SS:ESP
0068:f7ee5e80
Jul 28 00:44:37 fw_hod ---[ end trace 6a74525dee44bb41 ]---

> -----Original Message-----
> From: linux-bounces na linux.cz [mailto:linux-bounces na linux.cz] On Behalf
> Of Miroslav Kolombo
> Sent: Monday, July 28, 2008 7:39 AM
> 
> A velikost paketů na vzdáleném routeru ??
> 
> Povolené forwardování na vzdáleném routeru ?
Další informace o konferenci Linux