jak nastavit apache na mirrorovany dynamicky web

Jaroslav Lukesh lukesh na seznam.cz
Čtvrtek Duben 21 22:39:24 CEST 2011


Dobrý den,

objevil jsem, že alternativní zpravodajský web CFP na czechfreepress.cz již 
nějak neexistuje, chtěl jsem zprovoznit jeho mirror na 
http://czechfreepress.uni.cx/ - ale když kliknu na nějaký odkaz, stále mám 
úvodní stránku. Vrací kód 200 OK nebo 304 not modified, když jsem na něj 
kliknul podruhé. PHP nepoužívám (aspoň doufám že ne), rpm -q php říká že 
"balíček php není nainstalován"

http://czechfreepress.uni.cx/index.php?option=com_content&view=article&id=2710:odvolavam-co-jsem-odvolal-aneb-kam-vitr-tam-pla&catid=81:politika&Itemid=486

[root na mini1 czechfreepress.cz]# ls -la 
"index.php?option=com_content&view=article&id=2710:odvolavam-co-jsem-odvolal-aneb-kam-vitr-tam-pla&catid=81:politika&Itemid=486"
-rw-r--r--    1 apache   apache     517836 dub 10 07:56 
index.php?option=com_content&view=article&id=2710:odvolavam-co-jsem-odvolal-aneb-kam-vitr-tam-pla&catid=81:politika&Itemid=486
[root na mini1 czechfreepress.cz]#

192.168........ - - [21/Apr/2011:22:22:48 +0200] "GET 
/index.php?option=com_content&view=article&id=2710:odvolavam-co-jsem-odvolal-aneb-kam-vitr-tam-pla&catid=81:politika&Itemid=486 
HTTP/1.1" 304 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs; 
rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16"


Vhosts.conf:

<VirtualHost *>
DocumentRoot /........./czechfreepress.cz
ServerName czechfreepress.uni.cx
ServerAlias czechfreepress.uni.cx
ServerAdmin billg na microsoft.com
ErrorLog  /var/log/httpd/czechfreepress_error.log
CustomLog /var/log/httpd/czechfreepress.log combined
###########
### DEFLATE --- http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_deflate.html
SetOutputFilter DEFLATE
DeflateCompressionLevel 9
DeflateBufferSize 32768
DeflateMemLevel 9
DeflateWindowSize 15
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
DeflateFilterNote ratio
DeflateFilterNote Input instream
DeflateFilterNote Output outstream
DeflateFilterNote Ratio ratio
### DEFLATE
<Directory /........................./czechfreepress.cz>
Options FollowSymLinks
allow from all
SetOutputFilter DEFLATE
Options +Indexes
</Directory>
#####################################################
# CONFIGURE media caching
Header unset ETag
Header unset Server
FileETag None
<FilesMatch "(?i)^.*\.(ico|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|pdf|doc|zip)$">
Header unset Last-Modified
Header set Expires "Fri, 31 Dec 2038 00:00:00 GMT"
Header set Cache-Control "public, no-transform"
</FilesMatch>
#####################################################
</VirtualHost>


Vím, že jsem to zmirroroval blbě, měl jsem tam dát windowsovou kompatibiitu, 
pak by tam nebyly ty otazníky, dvojtečky a pod., ale teď už pozdě bycha 
honit. Dá se apache nějak nakonfigurovat, aby se k takovým souborům choval 
jako ke statickým? Nebo kdybyste mi někdo rekreačně udělal skript na změnu 
názvů souborů a příslušnou změnu odkazů uvnitř stránek, tak by to taky šlo 
;-)

Za odměnu dám k dobru skript na změnu názvu souborů podle tagu TITLE:
perl -wlne'/title>([^<]+)/i&&rename$ARGV,"$1.html"' *.html

nebo pokud to není v TITLE, ale někde uprostřed stránky, pak to pro nadpis 
začínající po  class="nadpis_clanku"> vypadá takto:
perl -wlne'/class="nadpis_clanku">([^<]+)/i&&rename$ARGV,"$1.html"' 
prispevek.php*

Toto bylo použito na zrušené komentáře na radiovaticana.cz, které taky 
hostuji :-)

Dík, JL.Další informace o konferenci Linux